Innovasjonsmiljøet i Oslo er åpent og gjennomsiktig. Konkurransen kan i blant bli knallhard og personlig, med sterke, egenrådige typer som er vant til å slåss for sitt.

Men de kan også samarbeide.

En gang i året slutter vi rekkene om Oslo Innovation Week (15.— 19. oktober), som viser frem ulike sider av

Oslos attraktivitet internasjonalt.

Det er viktig, vanskelig og moro å bidra til å øke Oslos internasjonale konkurransekraft på denne måten.

Oslo konkurrerer ikke med resten av Norge, vi konkurrerer med København, Stockholm, London og Shanghai om å ha de beste hodenes innovasjonskraft og om å være kunnskapsnav.

Europas største

Siden Oslo er liten internasjonalt, er det viktig at vi står sammen i den økende konkurransen mellom byer.

Oslo Innovation Week har nå steget til over 40 arrangementer og vi venter 5000 deltagere på arrangementer over hele byen. Vår opptelling viser at vi er Europas største innovasjonskonferanse, målt i antall arrangementer, dager og deltagere.

Arrangørlisten inkluderer hele bredden av byens innovasjonsmiljø, med universitetene, kapitalmiljøer, gründerhusene, næringsorganisasjoner og politikere.

Nytt av året er også en særlig satsning på entreprenørskap innen kultur.

Lede og koordinere

Oslo Teknopol er prosjektleder og har som oppgave å lede, koordinere, profilere og utarbeide programmet.

Spesielt å «koordinere» er krevende: For hver institusjon og person som mener man selv skal «koordinere», er det et utall som ikke har tenkt å bli koordinert.

Det er som å gjete katter. Løsningen er å finne felles interesser og fortellinger.

Vokser frem

Alle aktører som bidrar til å synliggjøre regionens innovasjonsmiljøer, får være med. Alle får bidra med det de ønsker, mot sine målgrupper, så lenge de inngår i fellesskapet.

Hvert år er det noen som ikke vil at noen andre skal få være med.Hvert år er det småkjekling og noen som utveksler «to tette og en badehette» på bakrommet.

Vi har etter hvert fått roen til å vite at det er tegn på nødvendig engasjement, og at det derfor kommer til å gå bra, igjen. Hvert år blir uken litt større, bedre og annerledes fra i fjor. Noen går ut, flere kommer til.

Nye tema blir viktige.

Energien og kraften kommer fra de mange arrangørene som bidrar med sitt. Vi blir inspirert av slagordet fra suksesskulturen på Sunnmøre; «å konkurrere når vi må, og samarbeide når vi kan».

Organiseringen er klassisk «boksing og dansing».

Driv

Ledelsesgrepet er å skape fellesfortellingen om Oslo som ikke er der når alle aktørene står hver for seg.

Vi forsøker å skape felles formål og historier om blant annet Oslos attraktivitet. I det kan alle aktørene være med i et fellesskap. Der ligger også gjetingen og «koordineringen».

Det er en nødvendig ledelsesform, når man driver med innovasjon som vokser frem nedenfra.

Nyskaping kan ikke vedtas.

Det er alle de inspirerte individene og miljøene med sterk vilje, sosiale ferdigheter og gjennomføringskraft som skaper uken.

Offentlig rolle

Nettverk er nødt til å ha en konkret felles oppgave for å opprettholdes over tid.

Oslo Innovation Week som nettverk har dermed både en ekstern oppgave i å vise frem byens innovasjonsmiljøer, men også en indremedisinsk oppgave med å sette disse drivende typene og miljøene i kontakt med hverandre.

Over år møter vi de samme menneskene i nye roller, i nye bedrifter.

«De som går rundt, kommer rundt». En del av veksten ligger i at virksomheter går sammen på nye måter om nye arrangementer.

På den måten bidrar organiseringen også til mobilitet, kontakt og arenaer for innovasjonsmiljøet, som igjen kan skape internasjonale vinnere.

Skape sammen

Vi i det offentlige kan ikke på forhånd peke ut vinnere og tapere innen forskning og næringsliv.

Kun skarp konkurranse kan skille ut de levedyktige aktørene.

Det vi derimot kan gjøre, er å skape arenaer og nettverk der miljøene møtes, trives og vokser. Vi kan sammen skape Oslo Innovation Week.

Så nå har vi alle kjemmet og lagt håret – unntatt de som ikke har for vane å kjemme og legge håret sitt.

Nå er vi klare for sammen å vise frem de beste innovasjonsmiljøene byen har. Så skal vi konkurrere og vri øra rundt på hverandre igjen neste uke.