Meklingsfristen utløper ved midnatt tirsdag 9. oktober neste uke.

Leder i Norwegian Kabinforening (NK), Marit Lindén, forteller at de siden juni har forhandlet med ledelsen uten å få gjennomslag for noen av sine tariffkrav.

— Vi krever akseptable arbeidstidsbetingelser og mener en arbeidstid på opptil 60 timer i uken og 22 timer per dag er en for stor belastning. Vi krever også prosentvise lønnstillegg på linje med det pilotene og andre yrkesgrupper allerede har oppnådd i årets tariffoppgjør, sier Lindén.

Norwegian Kabinforening mener dessuten selskapet må dekke fast behov for arbeidskraft med faste ansettelser.

Avviser 22-timersdag

Flyselskapet svarer umiddelbart med å avvise påstandene om lange arbeidsdager.

— Dette er særdeles misvisende. I snitt jobber de kabinansatte i Norwegian 16 dager per måned, mens en gjennomsnittlig arbeidsdag er på opp mot 7,5 timer, skriver Norwegian i en pressemelding.

— I Norwegian jobber en kabinansatt i tariffområdet i snitt langt under grensene EU setter i dag. Det er også langt fra de grensene den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA har foreslått. En kabinansatt i Norwegian jobber fem dager med påfølgende fire dager fri. Innbakt i de fem arbeidsdagene er også «standby», som betyr at man er i beredskap på bakken dersom det skulle oppstå behov for ekstra bemanning, skriver flyselskapet.