I New Yorks finansdistrikt rundt Zuccotti-parken ved Wall Street møtte rundt 600 demonstranter fram med plakater og bannere med tekster som «Få pengene ut av politikken» og «Vi er de 99 prosent».

Selv om det senere kom flere til slik at det ble et tusentall mennesker, ble det lave frammøtet tolket som et signal på at bevegelsen er i ferd med å tape oppslutning.

Mandagens demonstrasjon blekner i sammenligning med demonstrasjonen 17. november i fjor da 30.000 møtte fram for å protestere mot økonomisk ulikhet og gapet mellom fattig og rik i USA.

— Det faktum at over 100 mennesker ble arrestert i dag, viser at Occupy fortsatt er en del av debatten. Vi er låst ute, folk på min alder har liten mulighet for å få seg en jobb, så vi må gjøre noe for å få oppmerksomhet, sier 24-årige Caleb Maupin.

Occupy-bevegelsen spredte seg raskt over hele verden etter at den først oppsto som en teltleir i Zuccotti-parken i New York i fjor, i protest mot redningspakkene for bankene og det de kaller de 1 prosent som styrer.