Den amerikanske sentralbanken har lenge levd med en mystisk aura rundt seg. Lenge var det slik at de ikke annonserte når de skulle ha rentemøte, og en endring i renten – opp eller ned – kom som en fullstendig overraskelse.

Ingen pressekonferanser, ingen pressemeldinger, ingen referater, ingenting. Tanken var at slik hadde rentevåpenet størst effekt på økonomien.

Utdatert

Men i de siste tiårene har denne overraskelsesmetoden blitt utdatert. Bedrifter og familier planlegger langt frem i tid, og noen sjokkmeldinger om renteavdrag og boliglån fungerer nå dårlig.

Kan sentralbanken påvirke hva vi tror om renten i fremtiden, har den nemlig gjort en god og effektiv jobb. Det er her Norges Bank kommer inn.

SKJERMDUMP NORGES BANK

Norge, Sverige og New Zealand (og andre) har vært åpne rundt rentebeslutningene sine, og til og med publisert en rentebane. En enkelt graf med fremtidig rentenivåer, og bankens forklaring på hvorfor. Ben Bernanke vil ha den grafen.

— Det er en utrolig interessant utvikling vi ser, sier seniorøkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i First Securities. Han har bakgrunn fra bl.a. Norges Bank og den europeiske sentralbanken og er langt over gjennomsnittlig opptatt av dette.

— Amerikanerne innså at full hemmelighet rundt renten ikke var optimalt, og begynte derfor å skrive seg ut av dette problemet. De begynte å publisere pressemeldinger med korte og velformulerte begrunnelser for hvorfor de satte opp eller ned renten. Det satte i gang en god del spekulasjon. Hvor lenge er "considerable length of time"?, spør Wilhelmsen.

Troverdighet

Ikke bare skal sentralbanken bestemme prisen på penger, men den skal gjøre det på en troverdig måte. I Norge skal Norges Bank sørge for at prisene stiger med 2,5 prosent i året. Tenk hvis det var en tom trussel. Hva skjer med prisene, med lønningene, med valutakursene?

Vi skal ikke langt tilbake i tid for å finne Norges Bank i en liten tillitskrise. Rett etter at Stortinget bestemte inflasjonsmålet, ble det også bestemt at målet skulle oppnås innen 2 år. Det gikk ikke lang tid før Norges Bank innså at de hadde gapt over en for stor forpliktelse, og tilliten sto på spill. Måtte du endre renten for hver gang det kom gode eller dårlige nyheter? Hva om du bommer? I dagens sentralbanklov finner du ikke noe 2-års krav. Det ble for mye åpenhet.

Stadig mer åpen

— Hvorfor stjeler Bernanke rentebanen?

— Grunnen til at Ben Bernanke nå vil åpne sentralbanken ytterligere er å presse ned de langsiktige forventningene til renten. Helt siden han bandt seg litt til masten ved å si at rentene skulle holdes lave til 2013, har han åpnet døren for at sentralbanken gradvis blir mer åpen. Dette at han skal publisere en rentebane, og utgi tallmaterialet som ligger til grunn, er et fornuftig steg, mener Wilhelmsen.

For mye åpenhet

Frederic Mishkin er professor i økonomi ved Colombia Business School, og satt selv i hovedstyret i den amerikanske sentralbanken fra 2006 til 2008. Han har lenge snakket om økt åpenhet, men er klar over at det kan bli for mye.

— Det er klart at for mye åpenhet kan skade troverdigheten. Å publisere selve diskusjonene i møtene, eller å utbrodere uenighetene mellom medlemmene kan skape usikkerhet om sentralbanken som en enhet, forteller han til Bloomberg Radio.