— Den iranske nasjonen kommer ikke til å bry seg om bomber, krigsskip eller fly, sa Ahmadinejad i en TV-overført tale i byen Karaj vest for Teheran.

— De sier at alle muligheter ligger på bordet. Så la dem råtne der. Dere kommer selv til å råtne, fortsatte han med sin karakteristiske krasse ordbruk.

USA har gjentatte ganger sagt at alle muligheter holdes åpne overfor Iran. Samtidig har president Barack Obama forsøkt å dempe spekulasjonene om en mulig krig mot Iran og advart mot for mye løst snakk om temaet.

Den iranske presidenten mener USA og EU-land burde bruke en mer høflig tone og anerkjenne andre nasjoners rettigheter.

— Og samarbeide i stedet for å flekke tenner og rasle med våpen og bomber.

De fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd - Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA - har sammen med Tyskland sagt seg villige til å starte nye samtaler med Iran om landets omstridte atomprogram.