Brannslukker årets villsau

Radøy-bedriften Solberg Scandinavian får prisen som årets eksportbedrift i Hordaland.