• TIL VÆRS: Boligprisene i Bergen fortsetter å stige. FOTO: HELIVISION

Prisane stig minst i sentrum

Bustadprisane i sentrum og Fana stig mindre enn i dei andre bydelane.