• STØTTESPILLER: Trond Mohn sørger for at Norsk-koreansk kultursenter får etablert seg i Helldal skole, etter at han kjøpte skolen og gav den til foreningen. FOTO: BT-ARKIV

Trond Mohn slår til igjen

Kjøpte Helldal skole. Ga den til Norsk-koreansk kultursenter.