Norske skip er flytende flyktningleire

Hittil i år har Kristian Gerhard Jebsens Skibsrederi reddet 400 båtflykninger i Middelhavet.