Nå blir kaffen dyrere

Kaffemangel presser prisene opp.