Omsetningen i det norske telemarkedet holder seg relativt stabil, men folk bruker tjenestene annerledes enn før. I mobilmarkedet sender vi både færre SMS-er og snakker mindre.

Fasttelefoni fortsetter å falle i bruk, mens veksten kommer i datatrafikken, viser halvårsstatistikken

Post— og Teletilsynet (PT) presenterte mandag.

— Selv om antallet taleminutter totalt sett er på vei ned, er omsetningen på mobiltelefoni overraskende nok stabil, sa direktør Torstein Olsen.

— Antallet mobilabonnement og SIM-kort fortsetter å stige. Mens omsetningen er stabil. Det betyr at omsetningen per kunde er fallende.

Mer mobilt bredbånd

Antallet mobile bredbåndsabonnement vokser imidlertid stadig, med nesten 18 prosent fra utgangen av fjoråret, til utgangen av første halvår i år, og runder 1 million med god margin.

Omsetningen på mobilt bredbånd er også sterkt voksende, mens den øvrige mobilomsetningen faller noe.

Den mobile datatrafikken er fortsatt aller størst med rene mobile bredbånds modem, men veksten er størst blant vanlige mobilkunder som bruker data på sine vanlige taleabonnement.

Både PTs tall og uttalelser fra operatørene viser også en viss gjennomtrekk, som kan tyde på at folk prøver mobilt bredbånd, men så går tilbake til fast. Sannsynligvis fordi det ikke svarer til forventningene, blant annet ytelsesmessig.

Folk vil ha pakkepris

Den typen abonnement som vokser mest er mobilabonnement med fast datapakke, der folk har en fast pris å forholde seg til.

Andelen mobilbrukere som har abonnement med datapakke, har doblet seg på ett år.

— Vi ser også at familiepakkene ser ut til å være populære. Langt over halvparten av familier med fem eller flere mobiltelefoner – har valgt en eller annen form for familiepakke, fortalte Olsen.

Ikke så dyrt

En OECD-sammenligning viser at de skandinaviske landene har forholdsvis lave telepriser, og at Norge ligger på fjerdeplass i verden på lave priser.

— Når vi spør befolkningen om hvorfor de ikke bytter mobil- eller Internett-leverandør, svarer aller flest at de er fornøyd med leverandøren de har. Pris kommer et godt stykke ned på listen over faktorer som spiller inn når folk vurderer leverandør.

Kundeservice, dekning på mobil og valg av teknologi er mye sterkere faktorer.

Den største veksten i bredbåndsmarkedet ligger også på fiber.

SMS synker stadig

Allerede i tallene for 2010 var fallet i bruken av SMS tydelig, utviklingen fortsatte i første halvår.

Allikevel, sier et betydelig flertall når PT i en større brukerundersøkelse har spurt den norske befolkning mellom 15 og 86 år, at de bruker SMS daglig.

En god tredjedel sier også at de vil bruke SMS – mer om 2-3 år, enn de gjør i dag.

— Dette kan være fordi de oppfatter SMS som ”meldinger” mer generelt, ikke nødvendigvis SMS spesifikt. Vi ser jo nemlig at overraskende mange bruker sosiale medier og sier at det høyst sannsynlig vil bruke det enda mer i fremtiden, fortalte Olsen. Vel 40 prosent av befolkningen sier de bruker sosiale medier hver dag.

— Det er overraskende mange, sier Olsen i PT.

I aldersgruppen mellom 15 og 25 er andelen hele 88 prosent, og 60 prosent for dem mellom 25 og 35. Også de aldre bruker sosiale medier. 7 prosent av de over 66 bruker det daglig.

Flere bruker Skype

PTs undersøkelse som er gjort for dem av TNS Gallup, viser også det de kaller en overraskende stor bruk av gratistelefoni.

Hele 32 prosent av befolkningen sier nemlig at de bruker Skype eller lignende tjenester. 25 prosent bare via datamaskinene, 7 prosent både på data og mobil.

Telenor dominerer fortsatt

I de fleste markedene, både på mobiltelefoni, mobilt bredbånd og fast bredbånd dominerer Telenor markedet med en markedsandel på rundt 50 prosent.

Selv om telegiganten for første gang tipper under de magiske 50 prosentene av mobilabonnementene, tar de fortsatt nesten 54 prosent av inntektene.

Netcom har hatt et til dels dramatisk fall i antallet mobile bredbåndskunder, fra 70 prosent av markedet i slutten av 2006 – til kun 23 prosent i førte halvår i år. Telenor vokser i samme periode fra 26 prosent – til 55.