24 meglere i Pareto Securities har over 1,1 milliarder kroner i skattbar inntekt i skatteåret 2010, det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. Økningen fra 2009 er oppsiktsvekkende og enorm, for da sto de 24 gutta i skattelistene med en samlet skattbar inntekt på «bare» 47 millioner.

Pareto er at av de mest suksessrike meglerhusene i Norge, og toppene er styrtrike. De 24 meglerne har en samlet formue på 1,7 milliarder kroner.

Lønnsvinner

Pareto-sjef Ole Henrik Bjørge er «vinneren», med sine drøye 106 millioner kroner. Han vil ikke kommentere hverken sin egen eller sine undersåtters lønnsfest, men viser til sin juridiske direktør.

— Partnerne i Pareto Securities har inngått en avtale med ligningsmyndighetene om beskatningen i årene 2006–2010. Dette har medført unormalt høy skattbar inntekt i 2010. Vi er glade for å ha lagt denne saken bak oss, og at vi nå har forutsigbare rammevilkår for beskatningen fremover, sier juridisk direktør Ole Wetlesen Borge.

Ketchupeffekt

Det betyr at skattemyndighetenes lange og iherdige kamp for å få meglerne til å skatte av en høyere inntekt har fått en gigantisk ketchupeffekt i år, fordi inntektene i skatteåret 2010 egentlig er inntekter over en femårsperiode.

Grunnen til at meglerne må betale mer skatt er at myndighetene har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt. Skattesatsen på kapitalinntekt er 28 prosent, mens høye lønnsinntekter beskattes med rundt 50 prosent.

Skattemilliard

De 24 Pareto-meglerne har måttet betale inn over 320 millioner ekstra skattekroner i 2010, sammenlignet med året før. For meglerbransjen som helhet kan det dreie seg om godt over 1 milliard ekstra skattekroner dersom skattemyndighetene får fullt gjennomslag.

— Vi har holdt på i nesten 10 år og ettergått 30 meglerhus og rundt 400 personer. Det har ikke vært lett, men det har vært viktig for oss, sier seksjonssjef i Skatt Øst, Øyvind Bakken. Han har nå omklassifisert tilsammen 3,7 mrd. inntektskroner i meglerbransjen for årene 2006–2009.

Den første smellen for meglerne kom i 2006.

Da tapte meglerhuset Enskilda Securities mot Oslo Ligningskontor (nå Skatt Øst) og måtte omklassifisere kapitalinntekt til lønnsinntekt. Stridens kjerne er bruken av såkalte «indre selskaper», som ble brukt for å sikre at utbytte ble skattet som kapitalinntekt. Saken gikk til Høyesterett, skattemyndighetene vant og siden har «Enskilda-prinsippet» fått konsekvenser for hele meglerbransjen.

Finanskrisen har også litt av «skylden» for lønnsfesten i meglerbransjen. Mange meglere ga fra seg bonuser i det dårlige børsåret 2008 da Oslo Børs stupte med 54 prosent. Det påvirket inntektene året etter. I 2009 fikk de nye bonuser som slår kraftig inn i skatteåret 2010. De gode tidene kom definitivt tilbake. Meglerne må bare skatte mer enn tidligere.