Nå er kjøperen i full krangel med regiondirektør Martin Raknes i Eiendomsmegler Vest, skriver bt.no.

Saken har skapt en veritabel Facebook-storm etter at kjøperen fredag kveld la ut et rasende innlegg på Sparebanken Vests Facebook-side (innlegget er nå fjernet). Lørdag kveld hadde nesten 13.000 personer likt det, og 885 personer hadde kommentert det.

1937, ikke 1973

Bakgrunnen er at mannen før jul i fjor kjøpte et hus i Os kommune i Hordaland. Huset var bygget i 1973, men trengte omfattende oppgradering. Det var kjøperen, som ikke ønsker navnet sitt i avisen, innforstått med.

Fire dager etter at han overtok huset, hadde han fagfolk med seg for å gå gjennom hva som måtte gjøres. Da fikk han seg en støkk:

— Fagfolkene sa at huset umulig kunne være fra 1973, det måtte være fra før krigen. Det så de med en gang bare ved å se på ledningsnettet i kjelleren. Slike fantes ikke på 70-tallet, sa de, forteller mannen.

Sjokkert

Da han fikk hentet ut tegninger og opplysninger fra Os kommune dagen etter, fikk han det bekreftet. Huset var slett ikke fra 1973, men 1937. Altså nesten 40 år eldre.

— Jeg ble sjokkert og henvendte meg umiddelbart til megleren. Der fikk jeg beskjed om at det ikke var så farlig, og at jeg helt sikkert ville få hjelp fra forsikringsselskapet, forteller kjøperen.

Han kjøpte huset for 1,5 millioner kroner, 240.000 kroner under takst. Han erkjenner at han kjøpte boligen usett, men at han hadde lest tilstandsrapporten nøye før han la inn bud. På kontraktsmøtet med megleren, etterspurte han tegninger av huset, men fikk beskjed om at det ikke fantes.

Henvendelsen via selskapet han hadde kjøpt boligforsikring fra, førte ikke frem. De mente at det ikke ville gjøre noen forskjell på prisen om huset var fra 1973 eller om det var fra 1937.

— Men huset er 37 år eldre enn det som er oppgitt i salgsrapporten. I tillegg står det i takstrapporten at huset har automatsikringer. Det har det ikke. Dette er grove mangler, sier kjøperen.

Hvem har ansvaret?

Han har i lengre tid vært i dialog med Eiendomsmegler Vest, og krevd 100.000 kroner for tort og svie. Det nekter megleren å imøtekomme. De erkjenner at de har utlevert en salgsoppgave med feil, men tar ikke ansvar for det.

Regiondirektør Martin Raknes i Eiendomsmegler vest sier dette om saken:

— Opplysningene vi fikk fra Os kommune var at huset var besiktiget og tatt i bruk i 1973. I ferdigattesten fremgår det at huset var fra 1973. Det var ingen grunn til å tvile på dette. Vi erkjenner ikke å ha gjort feil, men det er utvilsomt at kjøper har fått opplyst feil byggeår, sier Raknes.

- Hvem har ansvaret for det?

— Vi innhenter og har betalt for opplysninger fra offentlige myndigheter, og legger disse opplysningene til grunn ved salget. Det var ingen grunn til å undersøke disse nærmere slik saken stod på salgstidspunktet.

- Hvis ikke det er dere som har ansvar, er det Os kommune?

— Det er nå en gang slik at det er fra de offentlige myndigheter og selger vi må innhente opplysninger fra, og i denne saken var det ikke mulig å gjennomføre sistnevnte, noe som også fremgikk av salgsdokumentene.

- Dere hadde jo en takstmann som vurderte huset. Burde ikke han ha oppdaget det?

— Det må nesten takstmannen svare på.

- Men har du ingen formening om en takstmann burde ha oppdaget dette før han ga rapport?

— Jo, det kan man jo kanskje stille spørsmål ved i ettertid, sier Raknes.

Stole på megler

Raknes forteller at de ikke vil komme kjøperen i møte med kravet fordi de ikke mener han led et økonomisk tap. Dessuten hadde ikke kjøperen sett huset før han kjøpte.

- Men han hadde lest tilstandsrapporten. Bør man ikke kunne stole på meglere og takstmenn?

— Jo. I utgangspunktet skal man kunne stole på meglere og takstmenn, men megler må jo igjen kunne stole på de kilder han henter opplysninger fra. Med til historien hører også at det er tegnet både eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring. Begge disse har vurdert saken, og har konkludert med at kjøper ikke har et krav, sier Raknes.

Politianmelder mandag

Kjøperen varsler politianmeldelse på mandag, og skal også ta kontakt med advokat. Han mener saken har vært en voldsom belastning.

— Bevisene er veldig klare. Salgsprospektet forteller at huset er bygd i 1973, men er bygd i 1937. Megleren innrømmer feil, men ingen erstatning, sier han.

Martin Raknes understreker at Eiendomsmegler Vest ikke har noen egeninteresse i å oppgi uriktig byggeår.