Bygger oljehotell i Asia

Apply Leirvik har funne ny byggeplass i Singapore, men treng fleire ingeniørar heime på Stord.