• FORTSETTER ARVESTRIDEN:Einar Kjøde, Kari Kjøde og Dagny Kjøde har anket saket om arven fra faren Rolf Kjøde til lagmannsretten. Her med advokat Inge Unneberg i Bergen tingrett i fjor. FOTO: EIRIK BREKKE

Klar for omkamp om Kjøde-arven

Barna til skipsreder Rolf Kjøde håper lagmannsretten mener at Kjøde svek sin kone da testamentet ble opprettet.