Millionbot til Statoil

Statoil er dømt til å betale ti millioner kroner etter giftutslipp på Veslefrikkfeltet.