Ifølge Financial Times skal Merkel treffe britenes statsminister David Cameron i begynnelsen av november.

Merkel planlegger å fortelle Cameron at hun vil foreslå å kansellere det planlagte budsjettoppmøtet dersom han fastholder sine trusler. Cameron har sagt at han vil nedlegge veto mot ethvert budsjettforslag som øker de nåværende utgiftene.

Merkel vil prøve å overtale Cameron til å godta et tak på EUs langtidsbudsjett som tilsvarer 1 prosent av EUs brutto nasjonalprodukt (BNP).

Det nåværende budsjettforslaget er på 1,1 prosent. Det mener flere land, inkludert Storbritannia, er altfor høyt.