40 tillitsvalgte i Finansforbundet i Hordaland er onsdag samlet på Voss for å diskutere etikk i arbeidslivet. De skulle egentlig ha vært i Sund, på Panorama konferansehotell.

Men da forbundsleder Vibeke Hamre Krey fikk nyss om at hotellet ikke har tariffavtale, gjorde Finansforbundet helomvending, skriver bt.no.

«Vi ser oss dessverre nødt til å kansellere vår bestilling, da det vil være et brudd på Finansforbundets retningslinjer å benytte et hotell hvor de ansatte ikke er omfattet av tariffavtale», heter det i en e-post fra forbundet til konferansehotellet.

— Alle, helt opp til høyeste nivå i forbundet sentralt, var enige om at vi ikke ønsker å holde et arrangement på et sted hvor de ansatte ikke har gyldig tariffavtale, sier Krey.

- De ansatte har tarifflønn

Som BT har skrevet tidligere, ble det nye hotellet bygget ved hjelp av en ikke ubetydelig dugnadsinnsats fra medlemmene i Brunstad Christian Church Bergen, tidligere Smiths Venner.

Hotellets ledelse bekrefter at de ikke har inngått noen formell tariffavtale, men viser til at de ansatte har lønn tilsvarende tariff. Styreleder Daniel Opitz i Panorama Konferansehotell viser til det hotellsjefen selv skriver i en e-post til Finansforbundet.

«Grunnen til at vi ikke har en formell tariffavtale, er at det etter fagforbundenes egne retningslinjer er de ansatte som skal ta initiativ til dette. Ingen av våre ansatte har så langt fremmet ønske om formell avtale, selv om flere er organisert», skriver hotellsjef Ole Martin Opitz, som også skriver at de ikke er ukjente med problemstillingen.En tilsvarende forsikring fikk politistasjonssjef Magnus Stub Nilsen da han henvendte seg til hotellet, etter å ha fått flere kritiske spørsmål fra sine egne ansatte. Han valgte å slå seg til ro med den, og politiets julebord går derfor som planlagt.

— Skulle bare mangle

Forsikringen holdt imidlertid ikke for Finansforbundet i Hordaland.

— Lønn er bare en liten del av en tariffavtale, og det skulle da bare mangle at de ansatte har like god lønn som andre i bransjen.

- Har ikke bedriftens ansatte et ansvar for å kreve tariffavtale?

— Jeg syns ikke det er noen god unnskyldning. Det bør være i arbeidsgivernes interesse å ha tariffavtaler, ikke minst for å signalisere utad at de har ordnede forhold, sier Kray til bt.no.Panorama Konferansehotell er ikke alene om ikke å være bundet av tariffavtale. Ifølge en utredning avgitt til Arbeidsdepartementet tidligere i år, «Grunnlaget for inntektsoppgjørene i 2012», jobber 40 prosent av arbeidstakerne i privat sektor i bedrifter som ikke har inngått tariffavtale med et fagforbund.

NHO reagerer

Direktør Nina Melsom i arbeidsrettsavdelingen i NHO mener det er uklokt å boikotte bedrifter på dette grunnlaget.

— At en bedrift har ansatte uten tariffavtale er ikke ensbetydende med at bedriften er useriøs eller uredelig. Det blir en helt feilslått slutning.

I forrige måned skapte det uro blant ansatte i Bergen Nord politistasjonsdistrikt da de ble kjent at arbeidsgiveren hadde booket et kurs med påfølgende julebord på Panorama Hotell.

Tall fra NHO selv viser at under halvparten av deres medlemsbedrifter, 43,5 prosent, er bundet av tariffavtaler. Melsom mener likevel at det ikke er grunnlag for å si at disse bedriftene dermed har dårlige vilkår for sine ansatte.

— Vi har en god arbeidsmiljølov i Norge. Denne gjelder for alle bedrifter, også de som ikke er tariffbundet. Det er for øvrig viktig å være oppmerksom på at disse avtalene ofte brukes som rettesnor også i bedrifter som ikke har tariffavtaler, sier Melsom.