Boligprisene vil stige frem til 2015, men de vil stige mindre enn de har gjort de siste to årene.

Det melder analysebyrået Pöyry i rapporten Norsk økonomi, som analyserer utviklingen i norsk økonomi i lys av den internasjonale konjunktursituasjonen.

— Vi er sikre på at prisveksten vil fortsette et par år til, med lave renter i hvertfall neste år og antagelig utover 2014. Men den lave renten kan ikke fortsette. Den vil sannsynligvis bli satt opp i løpet av 2014 og 2015, avhengig av bedring av problemene i eurosonen, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Pöyry.

Forventer flere boliger

Med unntak av prisnedgang i finanskriseårene, har boligprisene i Norge steget raskt siden 2009. De siste to årene har veksten vært på over 8 prosent hvert år.

I år anslår Pöyry en økning på 7,7 prosent, men så vil veksten bremse opp de neste årene:

2013: 6,7 prosent

2014: 4,9 prosent

2015: 2,3 prosent

I tillegg til litt høyere realrente, forklares prisbremsen med noe svakere inntektsvekst i husholdningene og at prisnivået på boliger allerede er relativt høyt.

I tillegg venter de at boligbyggingen vil ta seg kraftig opp frem til 2015, med årlig fullføring av 30.000 -35.000 boliger. Dette vil bremse prisene i 2014 og 2015.

De spår dermed en annen prisutvikling enn Statistisk sentralbyrå, som tror på stadig stigende prisvekst frem mot 2015.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

Store regionale forskjeller

Selv om prisene har økt med nesten 50 prosent på landsbasis siden 2005, er det store regionale forskjeller.

Rogaland, med vekstbyen Stavanger, har for eksempel hatt en prisvekst på 86 prosent i denne perioden, mens Oslo ligger midt på treet, på landsgjennomsnittet 49 prosent.

Til tross for mye mediefokus på boligprispress i Oslo, peker Pöyry her på at enkelte bydeler øst i byen har hatt relativt lav boligprisvekst.

Aller lavest vekst har Hedmark hatt, med «bare» 34 prosent prisøkning på boliger siden 2005 (se fakta til høyre).

Nedgang i Rogaland

Pöyry tror de regionale forskjellene vil fortsette, men at vekstvinneren Rogaland vil oppleve en markant nedgang i boligprisveksten i 2015.

Dette blant annet fordi underskuddet av nye boliger ikke vil fortsette, og fordi boligprisene er blitt langt høyere her enn i nærliggende områder.

— Etter en periode med veldig sterk prisvekst i en region, ligger det selvforsterkende mekanismer i at veksten vil avta, fordi de nærliggende områdene vil bli mer attraktive. Men det har ingen betydning for prisvekst å være nærliggende pressområder hvis man ikke har effektive samferdselsårer dit, sier Bjørnstad.

Størst vekst i Buskerud

En slik smitteeffekt har Buskerud, og spesielt Drammen, hatt med sin nærhet til Oslo.

Drammen er det området som har opplevd størst prishopp de siste årene, og det er nettopp Buskerud som spås den største prisveksten i hele Norge frem til 2015.

— Prisene i Oslo og Akershus har smittet over til Buskerud og spesielt Drammen. I tillegg til nærheten til Oslo og god samferdselsutbygging har kommunen satset på byutvikling. Men det har vært relativt lav boligbygging, etterspørselen har kommet overraskende på entrepenørene, vil jeg tro.

- Fortsetter prispresset i Drammen, er det sannsynlig å tro at det vil smitte videre over til for eksempel Vestfold, sier Bjørnstad.

Prisveksten for Oslo er nedjustert litt i forhold til forrige konjunkturrapport i juni, og prisveksten vil i følge Pöyry avta fra 8,4 prosent i år, til 4 prosent i 2015.

Dette blant annet fordi boligbyggingen trolig vil øke frem til 2015.