Meiner regjeringa og LO har seg sjølv å takke

Regjeringa har sjølv opna for kreative tilpassingar til vikarbyrådirektivet, meiner Norsk Industri.