• UNDER PRESS: Ei av landets største fotokjeder, Foto Knudsen, er i hardt vër. Overgangen frå film til digitalkamera har gjeve mange år med dårlege resultat, som har tært på eigenkapitalen.

Foto Knudsen i trøbbel

Har ikkje pengar til å betale lønningar for januar. Er i diskusjonar med bankar og investorar.