I sammenligningen av bensinprisene i 60 land verden over, gjennomført av Bloomberg, troner Norge helt på toppen.

Mens én liter bensin koster over 15 kroner her til lands, ifølge nettstedet, er prisen i oljelandet Venezuela 14 øre.

— Norge er den eneste store oljeprodusenten med dyr bensin. Og i løpet av de siste tre månedene ble verdens høyest prisede bensin enda dyrere - opp med 4,4 prosent, skriver Bloomberg.

I verden har prisen i gjennomsnitt falt med åtte prosent.

Bloomberg har sammenlignet hvor mye det koster å fylle opp tanken på en Chevrolet Suburban - en tank som rommer hele 148 liter.

Avgiftsnivå gir store prisforskjeller

— Hovedårsaken til de enorme forskjellene i bensinpris mellom land er skatte- og avgiftsnivået. I de skandinaviske landene er 60 prosent av det vi betaler for bensinen skatter og avgifter. Det bidrar til høy pris her hjemme, sier oljeanalytiker i Nordea, Thina Margrethe Saltvedt.

Junge, Heiko

Undersøkelsen viser at Norge har den høyeste prisen av alle de skandinaviske landene. I andre land utenfor Europa er prisen i mange tilfeller satt kunstig lav, sier Saltvedt.— Som i for eksempel Venezuela. Der er bensinen subsidiert som et politisk virkemiddel. Det har fungert godt i enkelte land, som i Iran, men kan bli farlig dyrt når oljeprisen stiger. Det er vanskelig å ta bort subsidier når de først er innført, sier Saltvedt.

I USA har bensinprisen stor politisk innvirkning. Et sterkt prisfall de siste tre månedene har bidratt til å stilne kritikk fra president Barack Obama's politiiske motstandere. Litt lenger sør har prisoppgang i Brasil samtidig ført til at brasilianere nå må bruke 15 prosent mer av lønnen på bensin enn tidligere i år.

Følg oss på Facebook!

Indere må betale mest

For selv om bensinprisen er høy i Norge, lider vi ikke mest av den grunn, viser undersøkelsen. Nettstedet har også rangert de 60 landene etter hvor smertefullt det er å fylle opp tanken - målt i hvor stor prosentandel av lønnen som går med pr. gallon (3,6 liter) bensin.

Det plasserer Norge langt nede på listen over land der det svir mest å fylle bensin. Øverst troner India, Pakistan og Philippinene. En inder må i gjennomsnitt jobbe i én og en halv dag for å få råd til 3,6 liter bensin.

Norge havner blant de ti landene som må jobbe absolutt minst pr. tank. Aller minst for bensinen i forhold til lønn må man ut med i oljelandene Kuwait og De forente arabiske emirater.Også i Luxenborg, USA, Australia og Sveits koster literen lite i forhold til inntekt — og mindre i forhold til inntekt enn i Norge.

Svinger kraftig

Årsaken til at bensinen stadig blir dyrere i Norge, er at oljeprisen steg i hele tredje kvartal - fra juni til august.

— Oljeprisen har som regel en tett sammenheng med bensinprisen. Går oljeprisen opp, følger bensinprisen i de fleste tilfeller med, sier Saltvedt.

I år steg oljeprisen frem til mars, mens den falt mellom mars og juni. Fra juni har den igjen steget jevnt og trutt.

Prisen på brentolje - den europeiske målestokken for oljepris - nådde denne måneden 115 dollar fatet, som er det høyeste på tre måneder. Årsaken er rekordlave forsyninger fra Nordsjøen og uro i flere land i det oljeproduserende Midt-Østen.

I september regner man med at man vil kunne levere rekordlave 720.000 fat pr. dag fra de oljeproduserende feltene i Europa.

Tror på fortsatt høy pris

Thina Margrethe Saltvedt tror oljeprisen, og dermed bensinprisen, vil fortsette med å holde seg høy fremover.

— Frem til september og oktober tror vi at oljeprisen vil holde seg høy. Vi tror på mye svingende oljepriser fremover. Mens situasjonen i Europa kan bety mindre aktivitet, etterspørsel og dermed lavere bensinpriser, kan gode økonomiske utsikter i USA trekke andre veien, sier Saltvedt.

Ifølge Saltvedt er en høy oljepris ikke bare positivt for Norge.

— Dersom oljen blir for dyr bremser det den økonomiske utviklingen i andre land, og da vil de kjøpe mindre olje. Dessuten fører det til at kronekursen går opp, noe som gjør norske varer mindre konkurransedyktige. Derfor kan høy oljepris ødelegge for norsk økonomi.