— Utlånsmarginen økte både for lån til husholdninger og foretak i 4. kvartal 2011. Fremover venter bankene at utlånsmarginen for lån til både husholdninger og foretak skal fortsette å øke noe, skriver sentralbanken.

Bedriftene ble noe mer forsiktige med å ta opp lån i 4. kvartal i fjor, mens etterspørselen etter lån fra husholdningene økte noe. Framover kan det bli vanskeligere for vanlige forbrukere å få lån.

– Bankene venter noe innstramming i kredittpraksis overfor husholdninger og uendret kredittpraksis overfor foretak i 1. kvartal 2012, heter det i kommentarene til undersøkelsen.

(©NTB)