Les også:

En gruppe piloter i CHC Helikopterservice har i årevis ventet på en avgjørelse. Det er ulovlig aldersdiskriminering å hindre helikopterpiloter i Nordsjøen å fly ut over en aldersgrense på 60 år, mener en gruppe piloter. Aldersgrensen er strengere enn i andre deler av luftfarten.

Nå blir saken avgjort i Høyesterett.

Den juridiske styrkeprøven har pågått i tre år. Og den ferske dommen i EF-domstolen kan bli en trussel mot norske aldersgrenser. I tillegg har pensjonsreformen utløst ny debatt om aldersgrenser.

Tapte

Pilotene tapte både i tingretten og i Gulating lagmannsrett, begge mente at aldersgrensen ikke rammes av forbudet mot ulovlig aldersdiskriminering i blant annet arbeidsmiljøloven.

EF-domstolen har sørget for å øke spenningen foran siste runde i denne årelange striden. Høyesterett utsatte sin behandling av saken om Helikopterservice på anmodning fra partene, slik at EF-domstolen i Luxembourg kunne komme med en kjennelse i en tilsvarende, årelang tvist mellom tyske Lufthansa og en håndfull piloter om aldersgrenser.

Avviser

Nå har EF-domstolen konkludert. EUs høyeste juridiske organ mener i nokså klare ordelag at man ikke kan begrunne en lavere aldersgrense for piloter i ett enkelt selskap ut fra hensyn til helse eller sikkerhet. Det gjelder spesielt hvis aldersgrensen i nasjonale bestemmelser og i internasjonalt arbeidsliv generelt ligger høyere.

En aldersgrense på 60 år— som i Lufthansa- holder ikke når grensen går på 65 år i den øvrige luftfarten, mener EF-domstolen.

Den ferske kjennelsen for knappe to uker siden i Luxembourg utløser jubel blant pilotene.

- EUs høyeste juridiske organ har nå bekreftet at det er trygt å fly med piloter som også har passert 60 årsgrensen. Vi har sagt hele tiden at en særaldersgrense i Helikopterservice på 60 år som en del av en tariffavtale er et eksempel på ulovlig aldersdiskriminering, sier advokat Bent Endresen i Stavanger. Han fører saken for pilotene og har mangeårig praksis innen arbeidsrett i Stavanger.

Arbeidsgiveren

— CHC har i denne saken ikke anført at en aldersgrense på 60 år for helikopterpiloter er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, svarer advokat Haakon Blaauw på vegne av Helikopter Service. Selskapet har faktisk selv i forhandlinger med fagforeningene tidligere tatt opp spørsmålet om å heve avgangsalderen, sier han i en e-post. Spørsmålet er om partene lovlig kan vedta en slik tariffavtale, mener han.

- Etter vårt skjønn vil ikke EU dommen ha betydning for utfallet av CHC saken i Høyesterett, sier Blaauw.

Ikke overrasket

- Vi er ikke overrasket over beslutningen i EF-domstolen. Mine klienter vil opprettholde tariffavtaler som partene er kommet frem til i løpet av drøye 40 år i Nordsjøen, sier advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma.

Hans klienter er Norsk Flygerforbund og pilotforeningen i CHC Helikopterservice, som står sammen med arbeidsgiverne i forsvaret av den omstridte tariffavtalen i selskapet.