• DYRT HULL: Grunnarbeidene for det nye svømmeanlegget har blitt lagt dyrere enn forutsatt FOTO: RUNE BERENTSEN

124 mill dyrere på 6 mnd

Kostnadene for det nye svømmebassenget Helleren sprekker ytterligere. Nå kan prisen bli 913 millioner kroner.