At det er mange selskaper som driver med oljerelatert virksomhet her på Vestlandet, kommer neppe som noe sjokk.

Men når man driver med eiendom, industri og shipping, er det ikke gitt at oljeprisen er det første man tenker på om morgenen.

Nå er likevel konsernsjef og storeier Paul Christian Rieber i GC Rieber blitt bekymret for det svarte gullet.

Årsaken er at styret i GC Rieber nylig bestemte seg for å finne ut hvor sterkt knyttet virksomheten var til oljevirksomheten.

- Svaret vi fikk, overrasket oss, forteller Paul Christian Rieber.

Se stor utgave av grafikken under her.

STYRER REGIONEN: Slik har utviklingen og lønnsomheten vært i fem næringer som er viktige for Hordaland. Tall fra 2012. Kilde: Ideas2evidence/Business region Bergen. GRAFIKK: Heidi Grotle

Han visste at den tunge shippingvirksomheten i stor grad er oljebasert, men at rundt 90 prosent av oppdragene kommer fra denne næringen, var likevel enda mer enn han hadde forestilt seg.

Enda mer overraskende var det at også eiendomsvirksom­heten er tett knyttet til aktiviteten i Nordsjøen. Rundt 40 prosent av leie­takerne i konsernets eiendomsportefølje var selskaper som direkte eller indirekte er knyttet til olje— og offshorenæringen.

Til og med industridelen av GC Rieber - som produserer salt, fiskeolje, nødrasjoner og skinn - er til en viss grad avhengig av aktivitetsnivået offshore.

- En økende del av saltvirksomheten vår går til boreaktivitet offshore, hvor det brukes sammen med kjemikalier i brønnene, sier Rieber.

Øker bevisstheten

Summen av alt dette ble så betydelig at styret i GC ­Rieber bestemte seg for å vurdere frem­tidige investeringer i lys av denne oljeavhengigheten.

- Det betyr ikke at vi skal vende tommelen ned for ­investeringer rettet mot denne ­næringen. Men for å øke vår egen bevissthet rundt dette, skal vi ha en evaluering av «oljeinnholdet» i fremtidige investeringer, sier konsernsjefen.

Ti ganger større

Nøkkeltallene for bergens­regionen viser at GC Rieber slett ikke er alene om å være dopet på olje. Over 32.000 ansatte jobber i olje- og energinæringen i ­bergensregionen, fordelt på nesten 1500 foretak.

Det er nesten ti ganger mer enn dem som jobber med oppdrett og havbruk. Og det til tross for at verdens største oppdrettsselskap innen laks har sitt hovedkontor i Bergen.

Tallene fra analyseselskapet Ideas2evidence inkluderer alle virksomheter hvor den olje­relaterte delen utgjør mer enn femti prosent av den samlede omsetningen, samtidig flytter de tallene til store konsern som Statoil, ut dit hvor aktivitetene faktisk foregår.

Doblet på ti år

Dataene som årlig samles for Business Region Bergen viser at antall ansatte i olje- og energi­næringen vokste med nesten 6000 personer (eller 22 prosent), bare fra 2008 til 2012.

- Grovt sett har investeringene i oljeindustrien mer enn doblet seg i løpet av de siste ti årene. Og det er ikke lite når vi snakker om vår desidert viktigste næring, sier John Avaldsnes.

Han leder rådgivingsvirksomheten til giganten EY (Ernst & Young) innen olje og gass i Norden, og gir årlig ut en analyse med ferske tall og data om den norske oljeserviceindustrien.

Har aldri investert mer

Nettstedet offshore.no meldte nylig at over 2500 oljearbeidsplasser er i fare. I den sammenheng minner Avaldsnes om at oljeinvesteringene i Norge aldri har vært høyere.

De kvartalsvise målingene til Statistisk sentralbyrå (SSB) viste i mai at oljeinvesteringene inneværende år vil havne på 231,7 milliarder kroner.

- Disse investeringstallene som oljeselskapene selv melder inn til SSB, viser at aktiviteten vil fortsette på et rekordartet nivå. Men veksten ser ut til å flate ut, og det er det vi ser nå, sier Avaldsnes.

Venter oppbremsing

- Hvordan vil folk flest i bergensområdet merke det når vi en gang får en virkelig nedgang?

- Da vil færre virksomheter bli startet. Det blir mindre tilflytting av folk og bedrifter. Dette vil sette bremsene på også for resten av næringslivet, sier Avaldsnes.

Han ser imidlertid ingen grunn til å male fanden på veggen ennå.

- I tillegg til at investeringene ser ut til å fortsette på et fortsatt høyt nivå, er Bergen og Stavanger i en spesielt heldig situasjon. Det er herfra hele Nordsjøen driftes, sier EY-lederen.

- Plattformene og undervannsinstallasjonene utenfor Vestlandet vil stå der noen titalls år til, og de vil trenge både vedlikehold og endringer. Det er denne langsiktigheten som er så vakker for oljeindustrien, sier han.

Passiv kapital i Bergen

- Hva er den store forskjellen på oljeaktiviteten i Stavanger og i Bergen?

- Det skjer ikke så mye forskning og utvikling i samarbeid med Universitetet i Bergen, som det gjør rundt NTNU i Trondheim og med Universitetet i Stavanger. Det er færre teknologiselskaper og mindre tjenesteytende oljerelatert virksomhet i Bergen. Dessuten synes kapitalen å være mer passiv i Bergen enn i Stavanger, sier Avaldsnes.

OLJEN TOPPER: Nøkkeltall for fem sentrale næringer i Hordaland. Tallene inkluderer alle virksomheter hvor den den markerte næringen utgjær mer enn 50 prosent av omsetningen. Tall fra 2012. Kilde: Ideas2evidence/Business Region Bergen. GRAFIKK: Heidi Grotle