OECD vil ha dyrere bilbruk i Norge

Det blir svært krevende for Norge å nå egne utslippsmål, mener OECD. Organisasjonen anbefaler høyere dieselavgift og bomringer i hele veinettet for å få ned bilbruken. Miljøminister Erik Solheim (SV) er enig.