I fjor ble det arrangert flere internasjonale kongresser i Norge enn noen gang før. Flere og flere norske byer kaster seg inn i kampen om deltagerne. Gulroten er pengene deltagerne tar med seg.

- Det er de mest gullkantede gjestene vi kan ha. De er høyt utdannede med høy kjøpekraft, forteller administrerende direktør Tor Sannerud i VisitOslo. Det er nå bare 21 byer i verden som har flere internasjonale kongresser enn Oslo, og deltagerne på fjorårets 86 kongresser la igjen ca. 400 millioner kroner.

- Vi har tatt et steg opp. På 90-tallet hadde vi 40-50 slike kongresser. De siste årene har vi hatt over 80, legger Sannerud til.

Et typisk eksempel på en slik konferanse fant sted på Blindern denne uken. Den niende internasjonale kongressen «Geostats Oslo 2012» samlet 200-300 statistikere innen geologiske data fra hele verden. Konferansen ble sist avholdt i Chile. Nå var de i Oslo. Og legger vi til grunn tidligere undersøkelser av denne gjestegruppen, la de hver igjen gjennomsnittlig 3500 kroner — pr. døgn.

- Det avgjørende for å få en slik konferanse til Norge, er at det finnes en fagperson som tar initiativ til å få den til Norge, sier administrerende direktør Øivind R. Lie i Congress-Conference, som har arrangert denne konferansen.

Kompaniskap

Toppene i norsk reiseliv er helt enig med arrangøren. Økningen i kongresser er et direkte resultat av et tettere samarbeid mellom markedsførere av Norge og ulike forsknings- og fagmiljøer i Norge, hovedsakelig med utspring fra universitetene. Det er nemlig innenfor disse miljøene vi finner mange av verdens ti tusen årlige internasjonale kongresser.

- Fagmiljøene og universitetene har gjort en fantastisk jobb, mener daglig leder Bente Bratland Holm i Norway Convention Bureau, som markedsfører Norge som potensiell destinasjon for fremtidige kongresser.

Reiselivet har normalt ingen rolle i selve arrangeringen. Bransjen konsentrerer seg om å finne fremtidige og «ledige» kongresser, lete frem mulige norske arrangører og hjelpe dem i søknadsprosessen. Når kongressen er bestemt lagt til Norge, kaster reiselivet seg på nye mulige kongresser. Nå jobbes det med kongresser planlagt helt frem til 2017.

- Dette er et marked som er ganske stabilt, og det er lite påvirket av konjunkturer. Har vi sikret oss en kongress med tusen deltagere, så er det nesten bare naturkatastrofer som vil hindre dem fra å komme, forteller Bratland Holm.

Tar imot flere tusen

De siste årene har Norge hatt kongresser med opp mot 8000 deltagere. Passerer deltagertallet 2500, er det bare Oslo som kan ta på seg arrangementet her i landet. Norges Varemesse er det mest brukte lokalet til plenumsmøter, men Spektrum har også vært brukt. I fremtiden kan også Telenor Arena være aktuell. Men også andre norske byer enn Oslo er med. Både Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø - og sist Ålesund - har ansatt egne personer for å jobbe inn mot dette markedet.

I Tromsø har de lyktes med tett samarbeid med universitetet, men konferansesjef Rune Kufaas i Visit Tromsø-Region AS, forteller at de har vært nødt til å knuse noen myter for å lokke internasjonale organisasjoner dit.

- Veldig mange tror vi er langt unna - og det er jo vi også - men flyforbindelsene og reisetiden fra flyplassen gjør at det ikke tar lengre tid å komme hit enn til mange andre steder, mener Kufaas.

Utløser forskning

I dette markedet konkurrerer imidlertid norske byer mot arrangørland der staten bidrar på en helt annen måte enn i Norge - for å få denne typen kongresser til sitt land. Administrerende direktør Tor Sannerud i VisitOslo er derfor litt forundret over at dette markedet ikke er mer omtalt i den norske reiselivsstrategien.

- Denne trafikken utgjør en forholdsvis liten andel av den totale trafikken, men den er viktig på andre områder. Slike kongresser kan på forhånd utløse forskningsmidler og drive frem forskningsresultater som norske miljøer kan presentere på disse kongressene, understreker Sannerud.

Også konferansearrangør Øivind R. Lie mener norske myndigheter kunne blitt flinkere til å legge forholdene til rette for å få slike konferanser til Norge.

To av deltagerne på Geostats 2012 - Oy Leuangthong og hennes assistent Dolly Reisman fra Toronto i Canada - hadde ingenting å utsette på Oslo som arrangørsted.

- Jeg kommer gjerne tilbake hit som turist en annen gang. Dette er en utrolig fin og ren by med et godt kollektivtilbud, sier Leuangthong.