I den nye Dyrevelferdsloven er det ikke gjort forskjell på pattedyr, fugl eller oppdrettsfisk. Oppdrettsnæringen må blant annet endre avlivingsmetoder, og fra 1. juli i år er det forbudt å bedøve fisk med gass før slakting.

– CO2 som til nå har vært mye benyttet, piner fisken og fører til et voldsomt stressnivå. Alle ser at fisken har det vondt under gassbehandlingen, sier forsker Hanne Digre ved Sintef fiskeri og havbruk i Trondheim. Hun har forsket på, og tatt doktorgrad i, human avliving av fisk.

Digre påpeker at gassing fører til at dødsstivhet opptrer svært raskt, og at dette er uheldig for videre bearbeiding av fisken.

Skal få støt

Nå skal all oppdrettsfisk bedøves før slakting av enten et elektrisk støt eller et mekanisk slag i hodet. Det har vært forsket mye på slike metoder, og store slakterier langs kysten er i ferd med å innføre slik ny teknikk.

Sintef-forskeren har et klart inntrykk av at oppdrettsnæringen er i ferd med å endres mentalt til å tenke sterkere på dyrevelferd, også når det gjelder fisk.

– Både strøm og slag har utfordringer, og må forbedres. Men de nye metodene er betydelig bedre enn gass, sier Hanne Digre. Hun understreker at kundene til norsk oppdrettsfisk er svært bevisste, og ikke aksepterer at fisken pines i hjel.

Forsker og veterinær Cecilie Mejdell ved Veterinærinstituttet er enig i at oppdrettslaks må behandles som andre husdyr.

– Det er bred enighet blant forskere om at fisk føler smerte. Det er helt riktig at man nå tar konsekvens av ny kunnskap, og at blant annet avlivningsmetoder endres, sier hun.

Mejdell mener dette må omfatte mer enn oppdrettsfisk, og vil ikke bli forundret om det nå kreves endring i slaktemetoder også for villfisken.

– Norge er tidlig ute internasjonalt med å ta etiske metoder i bruk. At fisken blir stresset før slakting påvirker kvaliteten, og bør være god nok grunn til at både kundene og oppdretterne ønsker best mulige metoder, sier Cecilie Mejdell.

Føler smerte

Dyrevernalliansen mener det er på høy tid at det tenkes dyrevelferd også for fisk.

– Vi har kjempet for dette i mange år, og blitt både ledd av og avvist. Fisk føler både smerte og ubehag, sier daglig leder og biolog Anton Krag.

Han påpeker at oppdrettsnæringen fortsatt har langt igjen før de kan kalle seg etisk forsvarlig.

– Det er umulig å tilfredsstille laksens behov i en merde. På samme måten som burhøns selvsagt ikke har det bra i et bur, sier han.

Oppdrettsnæringen er positiv til at nye metoder tas i bruk.

– Næringen tenker dyrevern, og det er et økt fokus på fiskevelferd. Det gjøres mye for at fisk skal ha det optimalt, og nye avlivingsmetoder er allerede tatt i bruk flere steder, sier Henrik Stenwig som er direktør for helse og kvalitet til Fiskeri og havbruksnæringens landsforening.