Det kom frem på en pressekonferanse klokken ti i formiddag. Salgspotensialet for det nye våpensystemet er anslått til 20-25 milliarder kroner.

Fikk støtte fra USAs forsvarsminister

— Vi har i dag besluttet to ting. For første gang på tre tiår skal vi nå gå til bestilling av en ny generasjon kampfly til Forsvaret. I tillegg skal vi forberede siste fase av utviklingen av det norske missilet Joint Strike Missile (JSM). Dette kan vi nå gjøre ettersom amerikanske myndigheter denne uka endelig har bekreftet sin støtte til integrasjonen av dette på F-35, sier forsvarsminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Forsvarsministeren forteller at det har pågått langvarige forhandlinger med amerikanske myndigheter for å sikre at norsk industri skal ha muligheter til å hente inn økonomisk gevinst på anskaffelsen av nye kampfly.

Ifølge Forsvarsdepartementet kom bekreftelsen i et brev fra den amerikanske forsvarsministeren Leon Panetta denne uken. Barth Eide sier at bekreftelsen var det som var nødvendig for at Regjeringen går videre med bestillingen, etter at en samlet forsvars- og utenrikskomité hadde gitt sin tilslutning i Stortinget.

Ingen kjøpsforpliktelse

— Sett i lys av gårsdagens enstemmige tilslutning til kampflykjøpet i Stortinget og bekreftelsen fra forsvarsminister Panetta, er dette tidspunktet for å gå videre med bestillingen. Jeg er svært glad for at et enstemmig Storting stiller seg bak oss i dette prosjektet, og det er få land som kan vise til en tilsvarende enighet, avslutter forsvarsministeren.

Bekreftelsen fra Panetta innebærer likevel ingen endelig bekreftelse på at USA skal kjøpe missilsystemet til sine F-35-fly. Men på pressekonferansen ga Barth Eide utrykk for at han er svært optimistisk.

— Vi ser konturene av et norsk industrieventur, sier han, ifølge E24.

Handel med Kongberg-aksjen satt på vent

I forkant av pressekonferansen ba Kongsberg Gruppen Oslo Børs om en pause i handelen med deres aksje i påvente av pressekonferansen.

Den norske regjeringen har presset på for at Kongsberg Gruppens Joint Strike Missile (JSM) skal bli en integrert del av det amerikanske kampflyet. I forrige uke skrev Aftenposten at de første missilene først vil klare to år etter at de første flyene er levert til Norge.

Kjøpet av de nye kampflyene F-35, som skal erstatte F-16, er den mest kostbare enkeltanskaffelsen i norsk historie. Kostnaden er anslått til å ende på rundt 60 milliarder 2012-kroner.