Tidligere kilometergodtgjørelse i langtransporten erstattes av et tradisjonelt minstelønnssystem. Langtransportsjåfører vil nå få en lønn bygd på fast timelønn, ulempetillegg og overtidstillegg. Sjåførene får også kompensert for hviletid i forbindelse med oppdrag, opplyser forhandlingssjef Henrik Dahle i Yrkestrafikkforbundet.

— Vi er tilfreds. Vi har fått en helt nødvendig økning av laveste lønn i nærtransporten. For langtransporten har vi fått gjennombrudd for en overgang fra provisjonslønn til timelønn, sier Dahle.

I tillegg skal alle ha et generelt tillegg på minst 4 kroner i timen.

En streik kunne gitt mangel på drivstoff og tomme butikkhyller flere steder i landet.

Meklingen innen godstransporten ble gjenopptatt mandag etter en pause på tre uker, og fristen for enighet var satt til midnatt natt til tirsdag. Motpart var NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund. (©NTB)