— Nærmere halvparten av brannene i Norge skyldes feil i el-anlegg eller feil bruk av el-utstyr, sier fagdirektør for brann i forsikringsselskapet Gjensidige, Odd Rød.

Blant de elektriske apparatene er komfyren på topp som brannstifter.

Men det er ikke komfyren som har skylda.

Det er ikke til å komme forbi at matlaging, gjerne i forbindelse med alkohol, fører til at gryta overoppvarmes.

Koker tørt

- Det er ikke komfyren, men folkene rundt den som er problemet, sier Rød.

— Gjenglemte gryter er den største enkeltårsaken til boligbranner i Norge. Det er ikke til å komme forbi at matlaging, gjerne i forbindelse med alkohol, fører til at gryta overoppvarmes. Temperaturen øker, og så selvantenner innholdet. Brannen sprer seg lett til ventilatoren, som ofte er full av fett, og deretter gjennom kanalen som i eneboliger går over loft der det er mye som kan antennes.

Rådet til dem som lager mat, er å ikke forlate gryta. Det er også mulig å få hjelpemidler som registrerer overoppheting og slår alarm eller slår av kokeplaten. Dette kan være en god hjelp, ikke minst for eldre som i noen tilfeller kan få det fra hjelpemiddelsentralen.

Opplevd brann

Gjensidige har i en undersøkelse stilt spørsmålet om folk har opplevd brann i elektriske husholdningsapparater.

Svarene viser at 8 prosent har opplevd dette. Det tilsvarer 300.000 nordmenn. Forsikringsbransjen er ikke overrasket over dette, for de får inn en strøm av skademeldinger der slike apparater er årsaken.

Undersøkelsen omfatter 4200 intervjuer, og folk ble også stilt spørsmål om de er bekymret for brann i elektriske husholdningsapparater. Svarene viser at knapt 18 prosent sier de er svært eller meget bekymret mens 44 prosent sier de er lite bekymret. 38 prosent er ikke bekymret i det hele tatt.

Ikke gå fra maskinene

Rød i Gjensidige anbefaler alle å huske på brannfaren ved alle apparater som bruker strøm. Den sikreste regelen er å ta ut kontakten når utstyret ikke er i bruk

Etter komfyren på listen over brannfarlige husholdningsprodukter kommer vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.— Det er i hovedsak elektronikken som svikter i disse maskinene mens de er i arbeid. Regelen er at slike maskiner skal en bruke når en er våken og til stede i boligen. Det verste en kan gjøre er å sette på maskinen om kvelden før en går og legger seg, sier Rød.

Små apparater

Også brødrister, vannkoker, kaffetrakter og andre små maskiner kan fungere som brannstiftere.

Selv om brødristeren skal løse seg ut automatisk når brødet er ristet, hender det at brød blir stående og forkulles. Da kan det ta fyr, og flammene kan spre seg til brennbart materiale i nærheten.

Forsikringsbransjen er i kontakt med importører og produsenter hvis de oppdager noe som er spesielt farlig. Rød forteller at en vannkoker laget brann med millionskade for noen år siden. Det viste seg å være en teknisk svakhet i apparatet som senere ble rettet.

Også kaffemaskiner har startet branner, men både disse og andre kjøkkenmaskiner har blitt sikrere enn de var for noen tiår siden.

Rød minner også om at ladere til PC, mobiltelefon og andre apparater kan være et faremoment.

— Hvis ladere står i kontakten og ikke er i bruk, er det ingen fare. Men slike apparater utvikler varme, og hvis de for eksempel ligger på gulvet og det slenges klær over dem kan det bli problemer. Da kan laderen kortslutte eller den kan utvikle varme som fører til brann.

(©NTB)