• NYDYRKAR: Gardbrukar Steinar Dvergsdal starta nydyrkingsprosjektet i Dvergsdalsdalen i 2010. Neste år er målet at 200 mål skal kunne haustast. Han har kjøpt inn maskinene sjølv, men har hatt ein person tilsett som gravemaskinkøyrar.

Dyrkar jord i rein trass

Bonde Steinar Dvergsdal i Jølster nydyrkar 200 mål i utmarka. - Eg gjer det på trass, seier den tidlegare landbrukstoppen.