Det viser en analyse utført av konsulentselskapet McKinsey.

Konsulentselskapet har sett på utvikling i årlig verdiskapning (bruttonasjonalprodukt) og delt det på antall innbyggere frem mot 2025.

Og i prosentutvikling for vekst seiler söta bror forbi de fleste av sine Vest-Europeiske nabobyer — inkludert Oslo.

Bremen eksploderer

Den eneste byen som slår Stockholm er Bremen i Tyskland.

Men Bremen er en by med store sosiale problemer, og dersom man sammenligner Stockholm med lignende europeiske byer, ligger Stockholm på toppen av listen, med 120.000 svenske kroner mer å rutte med per person frem til år 2025. Det melder Sveriges Radio.Stockholm står for 30 prosent av Sveriges årlige verdiskapning og veksten i den svenske hovedstaden er helt avhengig av salg av tjenester. Skulle etterspørselen synke, ville den økonomiske utviklingen derfor bli annerledes enn det McKinsey har spådd.

Voksesmerter

— Men dette er ikke urealistisk. Stockholm står sterkt og går bra, sier Mats Hedenström, vekstdirektør ved Stockholm läns landsting.

Men storbyen sliter i likhet med Oslo med stor befolkningsvekst samtidig som det ikke bygges nok boliger.

Ifølge Hedenström kan tilveksten på 40.000 personer i året føre til «voksesmerter» dersom det ikke bygges flere boliger, veier og jernbaner.Storbyen på Sveriges østkyst har likevel ifølge konsulentselskapet alle ingredienser for å kunne vokse økonomisk.

Det fødes nok barn, det er en attraktiv by å flytte til og det finnes et bra samspill mellom forskning og næringsliv. Og selv om bosituasjonen er vanskelig i den svenske byen, tror utrederne likevel på en kraftig forbedret økonomi fremover.

Oslo er krøsusbyen

Selv om Oslo ikke havner på topp når det gjelder økonomisk vekst, skiller likevel byen seg ut som den med ovelegent høyest årlig verdiskapning per person.

Også i Øst-Europa finnes mange byer som i dag har en så lav verdiskapning at de kommer til å slå veksten i Stockholm, men også der er levestandarden så lav at den blir unaturlig å sammenligne seg med, ifølge radiokanalen.

Den aller sterkeste veksten står ikke utippet mange byer i Kina og Asia for.