Mens nettselskapene på Vestlandet fremdeles kjemper for å få tilbake strømmen til kundene etter ekstremværet «Dagmar», er det kanskje en liten trøst at den i det minste vil bli billigere.

2011 ligger an til å bli det varmeste og våteste året i Norges meteorologiske historie.

For kraftselskapene og kunder som er opptatt av lave priser er det gode nyheter.

— Måneden vi er inne i nå har den laveste desemberprisstrømprisen på fem år. Prognosene nå tilsier at en gjennomsnitthusholdning (forbruk 20.000 kwh) vil få en strømpris som er cirka 2000 kroner lavere for første kvartal 2012 sammenlignet med 2011, sier adminstrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Prisene vinteren 2010/2011 var svært høye på grunn av lave temperaturer, lite nedbør og høyt forbruk.

Mye regn og lavt forbruk

Årsaken til de lave prisene er kombinasjonen av mye nedbør, lavt forbruk som følge av en mild høst - og normal produksjon ved svenske kjernekraftverk. Det står i sterk kontrast til situasjonen vinteren 2010/2011, hvor prisene var svært høye.

— I 2010 brukte vi mer strøm enn vi produserte. Det var et tørt år med en kald vinter i hver ende, noe som viste hvor avhengige vi er av å utveksle kraft med nabolandene våre. I år er situasjonen snudd på hodet - vi produserer mer enn vi bruker, sier Ulseth.

- Er det rimelig å anta at vi nå går en lang periode med lave priser i møte?

— Det er vanskelig å si noe eksakt om det. Prognosene som ligger til grunn er basert på markedets beste vurdering, og den kan endre seg om det blir en kuldeperiode. Grunnlaget forutsetter en normal vinter og en normal produksjon, sier Ulseth.

Hafslund opplyser at deres kunder i snitt vil få en strømregning som er 1982 kroner lavere siste kvartal 2011 sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg regner de mer av forbruket vil bli 10 prosent lavere som følge av mildværet, noe som vil redusere regningen ytterligere.

— Dette er svært gledelig. Vi ser nå mye lavere priser enn på lenge for denne perioden av året, noe som gjør at en ellers utgiftstung periode blir litt lettere for kundene våre, sier informasjonssjef Katarina Finneng i Hafslund.

Mer ekstremvær og større svingninger

98 prosent av all strøm som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Det gjør prisene svært sårbare for store svingninger i vær og klima.

— Uværet vi har sett den siste tiden er ingen hyggelig opplevelse for dem som mister strømmen eller nettselskapene som har jobbet døgnet rundt for å få kraftforsyningen på plass igjen. Samtidig er det slik at nedbør også bidrar til mer kraftproduksjon. Det er mye som tyder på at vi går mot større svingninger i været fremover, noe som også skaper større forskjeller i kraftproduksjonen. Får vi en kombinasjon av ekstrem kulde og lite nedbør vil vi igjen bli prisgitt import fra nabolandene, sier Ulseth.