A-pressens oppkjøp av Edda-kjeden, med en lang rekke tidligere borgerlige aviser, strider i sitt nåværende omfang mot eierskapsloven for medier, der det settes krav til spredning av eierskap innen markedet.

I A-pressen er Telenor og LO sentrale aktører, som eiere.

Forsøk har lenge vært gjort på å oppdatere eierskapsloven i samsvar med vår tid. Det er desto mer nødvendig, dersom A-pressen skal få godkjent oppkjøpet av Edda-avisene. Stortinget har hatt høringer om lovendring denne uke.

Store stygge Schibsted

Hva som er særskilt påfallende, ikke minst sett med Schibsted-øyne, er hvordan en foreldet lov ble håndhevet strengt så lenge det gjaldt å holde ekspansjon fra Schibsted i sjakk, mens arbeidet for å lempe på loven nå synes skreddersydd for A-pressen når det er den som overskrider eierskapsreglene.

A-pressen er etter oppkjøpet av Edda i den lovstridige posisjon at den for eksempel i byer som Skien og Fredrikstad, sitter med begge byens aviser. En ironi ville det være dersom A-pressen for å oppfylle loven om eierskapsbegrensning kvitter seg med den svakere parten i begge byene, tradisjonsrike arbeideraviser som Demokraten i Fredrikstad og Telemarksavisa i Skien, i den hensikt å beholde markedslederne, de gamle borgerlige bastioner Fredriksstad Blad og Varden.

Telenor, denne gang drabant for A-pressen og LO, opptrer med stadig nye hatter. Det har gått raskt i svingene for selskapet som under sitt tidligere navn var et monopol for fasttelefoner med bakgrunn fra telegraf. Så nær i tid, og så uendelig fjernt.

Foreldet

Til tross for at LO fortsatt ser seg tjent med sitt eierskap i A-pressen, kan dette konsernet ikke lenger i noen meningsfylt forstand ses som del av en arbeiderbevegelse utover forbokstaven i navnet. De tidligere borgerlige avisene som nå er blitt A-presse, er på sin side like avpolitiserte. De har ikke stort annet igjen av sin fordums høyreprofil enn minner i bakhodet om en og annen veteran som de ennå ikke har rukket å førtidspensjonere.

I konkurransen om bunnlinje og markedsandel kommer deler av finansieringen fortsatt fra en pressestøtte forankret i et mediebilde som er gått over i historien både politisk og teknologisk. Ingen skal heller være i tvil om at eierskapsloven, som slike oppkjøp skal godkjennes etter, er grundig akterutseilt i den elektroniske tidsalder.

Telenor-imperiet

Det er usikkert hvor lenge Telenor vil stå løpet som aviskonge og gjennom A-pressen eie en drøy fjerdepart av norske papiraviser. Det fordums televerk har i mellomtiden slått seg opp til å bli en av verdens store i bransjen. Konserndirektør Kristin Skogen Lund sier at det hun kaller «innholdsbærende medier», det for Telenor «ikke en del av kjernevirksomheten».

Mange tror at Telenor vil skifte hatt også i eierskapet av kommersielt fjernsyn. En innviklet manøver blir drøftet: I stedet for at Telenor skal være deleier av TV 2 gjennom A-pressen, så kunne A-pressen, inntil videre med Telenor som eier, selge seg ut av TV2. Om det skjer, kan Telenor nærmest kjøpe fra seg selv, overta etter A-pressen, og gå inn med direkte eierskap i TV2. Gjennom Telenor er staten med også i TV2. I bakgrunnen vaker svenske Bonnier og danske Egmont.

A-pressens anskaffelser nå og i forrige omgang lyder som en liste over fortidens juveler i den borgerlige pressens krone: Tønsbergs Blad hadde ord på seg for å være den blåeste avisen i landet. Drammens Tidende, Moss Avis, Sandefjords Blad og Gjengangeren hørte til i den samme blå krets. Østlendingen gikk for å være den økonomisk mest solide av Senterpartiets aviser. Lofotposten, Østlands-Posten, Haugesunds Avis og Laagendalsposten hørte også med på borgerlig side, foruten de nevnte Fredriksstad Blad, Varden og en rekke andre. Dette er også historien om en konservativ og borgerlig offentlighet som ble borte. Avisene ble partiløse, mens et flertall av journalistene som skriver dem, gir sine stemmer til venstresiden. Den nye offentlighet i elektroniske medier er uferdig og oppsplittet. Spillet mellom de ulike aviskjeder om eiermakt går over hodene på lesere og brukere. Gjør det forskjell lenger for leseren og brukeren hvem som er eiere? Opplag og markedsandel utgjør samme ledestjerne i alle kjeder.

Uansett skulle en tro at selv en foreldet lov bør gjelde likt for alle så lenge den er i kraft. Spørsmålet er om oppkjøpet av Edda bør bedømmes etter loven som gjelder på det tidspunkt det blir kunngjort.

Høyeste bud. Taperen i kampen om aviskjeden Edda, Polaris Media, har grunn for sin klage over at A-pressen fikk tilslag på oppkjøpet.

Medieblikk

A-pressens talsmenn kalte det et hjemkjøp fra britiske Mecom da de kunngjorde oppkjøpet av Edda Media. Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen (t.v.) trenger sine politiske kontakter i Ap og SV for å sikre kjøpet gjennom lovendring. Ved hans side Telenor-direktør og styreleder Erik Nord,Jon M. Hippe fra LO og Karl Gunnar Opdal fra Edda Media.