Likestillingsombudet: Misjonssambandet bryter loven

Norsk Luthersk Misjonssamband ga kun menn lov til å søke på stilling som økonomileder. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at NLM har brutt likestillingsloven.