— Jeg føler meg lurt, sier Dag Rune Østhus til Stavanger Aftenblad.

Paret kjøpte eneboligen i Nyvollsvingen i mars 2010. Budrunden startet på 4,6 millioner kroner og stoppet på 4,9 millioner. Da de etter avsluttet handel fikk innsyn i budjournalen, begynte Østhus å stusse:

— Det viste seg at vår motbyder fikk avslag på finansiering av sitt første bud på 4,75 millioner kroner hos sin egen bankforbindelse. Likevel ble han spurt av megleren om han ville øke budet og prøve å få finansiering i en annen bank, forteller Østhus.

Motbyderen la inn bud på 4,9 millioner med forbehold, men Østhus svarte med å by 4,9 millioner uten forbehold og med kort tidsfrist. Da kastet motbyderen kortene og trakk seg – etter at megleren enda en gang hadde spurt om motbyderen ville høyne budet for å få ny tidsfrist.

— Jeg mener dette viser at megleren bare prøvde å drive prisen opp. Vi har i realiteten budt 300.000 kroner over oss selv, mener Østhus.

- Dårlig jobb

Han er svært skuffet over meglerens innsats.

— Jeg mener megleren har gjort en utrolig dårlig jobb hele veien. Han har ikke fulgt anbefalte retningslinjer for hvordan en budrunde skal gjennomføres. Jeg mener han bevisst har holdt tilbake informasjon for å presse opp prisen, sier Østhus.

På bakgrunn av både dette og flere andre forhold rundt bolighandelen klaget han i fjor megleren inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Nemndas konklusjon var at megleren hadde opptrådt i strid med god meglerskikk ved utforming av kjøpekontrakten og for sen tinglysing av skjøtet. Østhus fikk ikke medhold i klagen på selve budprosessen.

Men saken var ikke lagt død med dette.

— I mars 2011 fikk jeg vite at selgeren av huset ikke var informert om at det var lagt inn bud med forbehold underveis i budrunden. Og selgeren har skriftlig bekreftet at hun ikke ville godtatt bud med forbehold. Dette er hovedpunktet som nå gjør at jeg mener megleren har lurt oss og at vi har betalt for mye for boligen, sier Østhus.

Klager til Finanstilsynet

Han har møtt Privatmegleren både gjennom forliksrådet og andre møter, uten å få gehør for sitt syn. I siste runde krevde han 200.000 kroner av megleren for å legge saken død, men ble møtt med et tilbud om 50.000 kroner.

— I tilbudet lå det ingen erkjennelse av ansvar, det handlet kun om faren for delte saksomkostninger ved en eventuell rettssak, sier Østhus til Aftenbladet.

Nå har han klaget meglerens håndtering av budrunden inn for Finanstilsynet, og vil deretter vurdere rettssak.

Skjerper kontrollene

Finanstilsynet vil ikke uttale seg om Østhus sin sak spesielt, siden de nå får den til behandling. Men tilsynet varsler nå at de vil gå grundig inn i budprosessene gjennom sine tilsyn i 2012.

— I år har vi hatt enkelte saker hvor det er avdekket uregelmessigheter ved budgivningen, og vi har hatt tilsynssaker der det er konstatert at budjournalen ikke er ført slik den skal. Derfor vil vi se spesielt på dokumentasjonen av budrundene i våre tilsyn neste år. Å ikke føre budjournal korrekt er et alvorlig forhold, og meglerne må passe på at dette fungerer, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Finanstilsynet.

Avviser kravet

— Jeg synes det er beklagelig at vi har en kunde som ikke er fornøyd. Men jeg kan ikke se at vi har gjort noe galt, sier Janne Mette Bergesen, daglig leder i Privatmegleren Bergesen & Partnere i Stavanger.

- Dag Rune Østhus føler seg lurt av megleren ved at selgeren ikke har fått opplyst om at bud var inngitt med forbehold om finansiering. Hva sier du til dette?

— Denne siste klagen fra Østhus har vi ingen kommentar til. Saken har vært oppe i Reklamasjonsnemnda, der fikk vi fullt medhold og det er dét vi forholder oss til, sier Bergesen.

- I konklusjonen fra nemnda heter det at «innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved utforming av kjøpekontrakten og for sen tinglysing av skjøtet.» Det er vel ikke akkurat å få fullt medhold?

— Jeg sier ikke at vi er fornøyde, men kan ikke se at vi har gjort noe galt i alvorlig grad.

- Da nemnda behandlet denne saken var det ennå ikke kjent at selgeren ikke var informert om at det var lagt inn bud med forbehold, og det er dette klagen nå handler om. Hvordan kommenterer du det?

— Dette er lenge siden nå, men megleren vår mener at han har informert selger underveis i prosessen. Han er usikker, men mener dette er gjort. For øvrig har jeg ikke noen kommentar.

- Er det vanlig i budrunder, eller brudd på retningslinjene, at selger ikke holdes løpende orientert om bud som legges inn med forbehold?

— Selger skal ta stilling til hvilket bud man vil akseptere, dermed må han også orienteres om bud med forbehold. Det er prosedyren, sier Bergesen.

- I en mail til Østhus skriver selgeren at hun ikke godtok bud med forbehold. Hva sier du til det?

— Det vil jeg ikke kommentere. Jeg ser ikke at vi har gjort noe feil i denne saken, og det gjør ikke forsikringsselskapet heller. Nå får det eventuelt være opp til rettsvesenet å avgjøre, sier Janne Mette Bergesen i Privatmegleren.

Hun har drevet firmaet siden 2007, og sier hun tror de aldri tidligere har hatt klager på budrundene.