Ifølge dommen i Bergen tingrett må kvinnen betale en kvart million i saksomkostninger, skriver bt.no.

— Fondsprodukter er i støtet nå som markedet blir stadig mer manisk-depressivt. Dommen i Bergen tingrett vil nok helle kaldt vann i blodet på dem som sysler med tanken på å kreve at finansrådgivere skal dekke tap de har hatt, sier advokat Dag Steinfeld i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.

Først gevinst, så tap

Han førte saken for den tidligere lederen i selskapet Bergen Finansrådgivning AS, som ble saksøkt av en kvinne som søkte råd om pengeplassering. Hun hadde arvet penger, og anslo selv sin formue til mellom 15 og 20 millioner kroner. På bakgrunn av råd fra den daglige lederen plasserte hun i alt over ti millioner kroner i markedet.

Første plassering ble gjort i 2006. Året etter kunne hun ifølge dommen heve en gevinst på nesten 1,3 millioner av en investering på ni millioner kroner

Sakens kjerne gjaldt en ny investering på 1,5 millioner i februar 2008. Den var fordelt på fire ulike prosjekter innen shipping, offshore og eiendom, blant annet i Dubai. Etter at finanskrisen slo inn samme høst, gikk det fryktelig galt.

I retten ble det lagt frem en tapsberegning på over 1,1 millioner kroner, som kvinnen krevde å få dekket.

Selskapet konkurs

Det hører med til historien at Bergen Finansrådgivning AS gikk konkurs våren 2009. Kravet ble derfor rettet mot den tidligere daglige lederen, som personlig var blant dem som ga kvinnen råd om forvaltningen av pengene.

Påstanden var at han som rådgiver hadde brutt en avtale der det var forutsatt at kvinnen i sine investeringer kun skulle ta «litt risiko».

For det andre ble det påberopt fra saksøker at han på grunn av uaktsom informasjon og rådgivning hadde ansvar for kvinnens tap.

- Forsto ikke noe

Kvinnen sa i retten blant annet at hun ikke forsto noe av de investeringene som ble gjort, selv om hun hadde vært på orienteringsmøte i Bergen Finansrådgivning og fått tilsendt prospekter. Hun stolte fullt på at rådgiveren ville forholde seg til hennes ønske om å ta liten risiko, og at hun ikke ville risikere å tape noen kapital.

Men i dommen slår retten fast at Bergen Finansrådgivning var et rent rådgivningsselskap, ikke en forvalter av kvinnens formue. Det var hun selv som kunde som sto ansvarlig for sine egne investeringsbeslutninger, og hun skrev selv under de ordrer som ble lagt inn.

Den saksøkte rådgiveren mente kvinnen også tidligere hadde foretatt investeringer med direkte eller indirekte eksponering mot aksjemarkedet. Men kvinnen unnlot, til tross for krav fra rådgiveren, å legge frem slik dokumentasjon i retten.

Var medeier

Det er imidlertid i dommen trukket frem at kvinnen, gjennom sin mann, kjøpte 24 prosent av aksjene i Bergen Finansrådgivning AS, en investering som åpenbart hadde høy risiko siden selskapet senere gikk konkurs. Hennes mann var i en periode også styreleder i dette selskapet.

I den enstemmige dommen sier retten at rådgiveren hadde grunn til å tro at kvinnen hadde en viss kunnskap om formues- og aksjeinvesteringer, og at hun var i stand til å fatte informerte beslutninger.

Retten sier også at rådgiveren har vært tilstrekkelig aktsom, og at det ikke foreligger noen kontraktsbrudd som gjør ham ansvarlig for kvinnens økonomiske tap.

— Jeg tror det kommer flere slike saker fremover, men helst der selve produktet står i fokus. I denne saken ble det trukket et klart skille mellom forvaltere og finansrådgivere. Vi har også fått slått fast at du kan ikke tjene grovt i aksjemarkedet et år, og så neste år komme løpende og si at du trodde det var risikofritt, sier advokat Dag Steinfeld.

Advokatfullmektig Trude Gran i advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & Co, som representerer kvinnen, sier at de vil vurdere om saken skal ankes innen fristen, som er en måned.