Eurolandene senker forventningene til krisefondet

Landene i eurosonen når trolig ikke målet om å utvide krisefondet EFSF til 1 billion euro, ifølge Jean-Claude Juncker, som leder gruppen av finansministre fra eurolandene.