- Når flere ting sammenfaller, blir det vanskelig. Det er en svært beklagelig situasjon for de reisende og for flyselskapene, sier Ove Narvesen, kommunikasjonsdirektør i Avinor.

140 000 reiser hver dag fra norske flystasjoner og mange vil rammes. Vekterstreik fører til forsinkelser i sikkerhetskontrollen. Ustabilt vær kan stoppe avganger fordi flyværtjenesten er lammet av streik. Det kan bli mangel på flybensin.

Ove Narvesen i Avinor lover kø, ventetid, forsinkelser og kanselleringer.

Tre streiker; i værtjenesten, hos vekterne og losbåtførerne, kan lamme flytrafikken neste uke. Men det kan starte allerede i dag.

- Det er vanligvis noe lavere trafikk i helgene, men nå er vi i juni og flere reiser på ferie, sier Narvesen. Det mest dramatiske er vekterstreiken.

- Lønnsforskjellen er stor

UNIO erkjenner at det offentlige har gode pensjonsordninger, men mener lønnsforskjellene langt fra opphever disse forskjellene.

Pensjon har ikke vært tema i årets lønnsforhandlinger, men alle elementer er viktige når man skal sammenligne mellom offentlig og privat sektor, også pensjon, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

Hun mener det ikke er så lett å sammenligne pensjonsforholdene i privat og offentlig sektor.

- Det finnes private som har svært gode ytelsesbaserte pensjoner og det finnes private som har både gode og svært dårlige innskuddsbaserte pensjoner. Uansett sammenligning kommer man ikke utenom at høyt utdannede i offentlig sektor har opp til 100 000 kroner mindre i lønn enn tilsvarende yrkesgrupper i privat sektor, sier hun.

Bjerkestrand mener de gode pensjonsordningene på langt nær utjevner lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor. Forhandlingslederen, som også leder Utdanningsforbundet, trekker frem flere tall som viser at forskjellen mellom privat og offentlig sektor er stor.

- Tall fra Tekniske beregningsutvalg viser at gjennomsnittslønnen for en funksjonær i industrien ligger like over 600 000, mens tilsvarende lønn for en lærer er 470 000 kroner, sier hun.

Det vil gi store konsekvenser for trafikken når antall vektere på Gardermoen halveres. -Ove Narvesen, Avinor

I årets oppgjør er offentlig sektor opptatt av at lønnsgapet ikke skal øke. Bjerkestrand viser til at lærerlønnene har økt med 23,5 prosent fra 2006 til 2011, mens lønnen for funksjonærer i industrien har økt med 28 prosent.

- Dette viser at privat sektor stikker fra oss når det gjelder lønn, sier hun.

- Vil bli kanselleringer

- Det vil gi store konsekvenser for trafikken når antall vektere på Gardermoen halveres, sier Narvesen. Halvparten av de 140 000 flyreisene som i snitt foretas i Norge hver dag, er fra Gardermoen.

- Ting vil ta mer tid for reisende, og når det oppstår forsinkelser i flyvningene forplanter det seg videre. Vi vil få kanselleringer og store forsinkelser.

Flyplassene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil imidlertid bli hardest rammet av streiken.

Det som er å oppdrive av værmelding, gir varsel om lavtrykk.

Ustabilt vær

- Streiken i flyværtjenesten legger mer av ansvaret over på piloten og flyselskapet. De må vurdere om de har nok værinformasjon til å foreta landing og avgang, sier Narvesen.

Frem til nå har været vært stabilt og ikke budt på problemer. Narvesen er klar på at meteorologstreiken kan få større konsekvenser ved ustabilt vær. Lavtrykk dominerer langtidsvarselet.

- Lavtrykket fortsetter å dominere frem til tirsdag. Et nytt lavtrykk ligger og lurer nord for De britiske øyer. Videre utover i neste uke kommer det inn og gir mer nedbør over Sør-Norge, sier Kristen Myklebust Ravnestad, vakthavende meteorolog ved Storm Geo.

Kravet er at det skal være nok drivstoff på flyet til å kunne fly videre til to andre flyplasser om været er for dårlig på den planlagte destinasjonen. Det betyr at det trengs mer drivstoff.

Oljeproduksjonen kan stoppe

- Oljeproduksjonen kan bli mer eller mindre lammet til uken, sier Narvesen. Streik blant vekterne som kontrollerer dem som skal med helikopter til oljeplattformene er årsaken. Og losførernes streik fører til at tankskip med drivstoff ikke kommer frem.

- Nå er jeg lettet fordi losene har sluppet inn et par skip for levering til Sjursøya. Det var her det var mest bekymringsfullt, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt.

Dermed er helgetilførselen til Østlandet trolig berget. Problemet med flybensinen er at den krever ekstra sikkerhetskontroll.

- Det tar lengre tid å kontrollere dette. Derfor ligger det en del på lager, men om dette går tomt, tar det til gjengjeld lengre tid å fylle opp, sier Nøstvik.

- Fordelen for fly er at de ofte kan fylle bensin andre plasser, sier Narvesen.

Om ikke det blir enighet mellom partene i streiken innen torsdag, stopper all leveranse av drivstoff til Østlandet opp, når Oslo havn stenges.

Skal du fly? Beregn ekstra tid

SAS ber alle reisende møte opp tidligere. Da vil flyene gå som normalt, i alle fall i helgen.

- Folk kan booke om gratis til andre avganger, men ting vil gå som normalt om en beregner dobbelt så god tid, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Også Norwegian tilbyr gratis ombooking, og tilbød i går også full refusjon til alle som skal reise fra Gardermoen. Dersom du avbestiller, får du billettprisen tilbake.

Det oppfordres til at passasjerer som ikke må reise i helgen kansellerer eller booker om flyreisen til en senere avgang.

Alle passasjerer bes å forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap om den enkelte flygning. På avinor.no og osl.no vil det bli gitt informasjon om status i trafikken.

Streiken rammer sikkerhetskontrollene ved flyplassene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø i tillegg til Oslo lufthavn, Gardermoen.

- Lønnsforskjellen er stor

UNIO erkjenner at det offentlige har gode pensjonsordninger, men mener lønnsforskjellene langt fra opphever disse forskjellene.

Pensjon har ikke vært tema i årets lønnsforhandlinger, men alle elementer er viktige når man skal sammenligne mellom offentlig og privat sektor, også pensjon, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

Hun mener det ikke er så lett å sammenligne pensjonsforholdene i privat og offentlig sektor.

- Det finnes private som har svært gode ytelsesbaserte pensjoner og det finnes private som har både gode og svært dårlige innskuddsbaserte pensjoner. Uansett sammenligning kommer man ikke utenom at høyt utdannede i offentlig sektor har opp til 100 000 kroner mindre i lønn enn tilsvarende yrkesgrupper i privat sektor, sier hun.

Bjerkestrand mener de gode pensjonsordningene på langt nær utjevner lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor. Forhandlingslederen, som også leder Utdanningsforbundet, trekker frem flere tall som viser at forskjellen mellom privat og offentlig sektor er stor.

- Tall fra Tekniske beregningsutvalg viser at gjennomsnittslønnen for en funksjonær i industrien ligger like over 600 000, mens tilsvarende lønn for en lærer er 470 000 kroner, sier hun.

I årets oppgjør er offentlig sektor opptatt av at lønnsgapet ikke skal øke. Bjerkestrand viser til at lærerlønnene har økt med 23,5 prosent fra 2006 til 2011, mens lønnen for funksjonærer i industrien har økt med 28 prosent.

- Dette viser at privat sektor stikker fra oss når det gjelder lønn, sier hun.