Eier du bolig i Rogaland har du sett verdien av bopelen stige mest i landet de siste årene. Faktisk er Stavanger så dyr at potensielle innflyttere velger å jobbe andre steder. I sterk kontrast sliter Hedmark med svakest prisstigning og lav nybygging.

— Rogaland er det ubestridte vinnerfylket mens Hedmark havner på bunnen på alle listene. Hadde det vært Finnmark, hadde ingen vært overrasket, men Hedmark er et glemt fylke langt inni skogen, sier professor i samfunnsgeografi Tor Selstad ved Høyskolen i Lillehammer.

Han mener Hedmark er offer for forgubbing og en sterk konkurranse fra naboen i øst, Sverige.

- Sverige er en veldig aggressiv konkurrent og har tatt over mye av det som har vært i Hedmark av gammel industri, sier Selvik.

Om det har noe med initiativet til folkene i fylket, mener han er vanskelig å bevise.

— Men det er ingen tvil om at rogalendingene har vært gode til å snappe opp nye næringer, involvere andre regioner og benytte seg av nettverkstankegang. Når oljefunnene nå blir mindre, har regionen skaffet seg flere ben den kan stå støtt på, sier Selstad.

Landbruksutstyr slår kartongfabrikker

Frem til 1970-årene lignet fylket i sørvest mye på det Hedmark vi ser i dag, et fylke som holdt på å bli glemt. Folk flyttet og det var lite utvikling.

- Rogaland har på forbløffende få år blitt svært moderne og tatt tak i de mulighetene som finnes. Hedmark har klamret seg fast i gammel industri, sier Selstad og trekker frem kartongfabrikken på Rena som et eksempel.

Her brukte fylket millioner av kroner og flere tiår på å holde liv i en industri som lå for døden. I samme åndedrag trekker professoren frem Kverneland, selskapet fra Rogaland som rett før jul ble solgt til japanske Kubota.

— Rogalendingene er like mye preget av landbruket som hedmarkingene, men de har skapt verdens ledende selskap på landbruksmaskiner. At det nå selges ut av landet er en anerkjennelse og forhåpentlig vil noen av disse pengene føre til nye investeringer i regionen, sier Selvik.

9 prosent opp i 2011

Rogalendingene var ikke alene om å se sine boliger stige i verdi i året som gikk. Prisstigningen var på 9 prosent for landet som helhet, og positiv i alle landets fylker, viser boligprisstatistikken som ble presentert mandag, utarbeidet av Econ Pöyry for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Finn.no. Fasiten er en økning på 250 000 kroner for en gjennomsnittsbolig.

Det er prisøkningen i og rundt de største byene som preget utviklingen. Stavanger, Sandnes og Drammen ligger på topp med en økning på 12 prosent, etterfulgt av Trondheim med 11 prosent, og Oslo og Bergen med 10 prosent for 2011. ## Mindre optimisme

Nordmenns tro på økende boligpriser er på vei ned, viser Boligmeteret, som Prognosesenteret utarbeider for Eiendomsmegler 1. Fortsatt er det et flertall av oss - 48 prosent - som tror på prisstigning i året som kommer. Andelen av dem som tror på prisfall har økt til 15 prosent.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene er urolig for hvor mange nye boliger det blir i 2012. - Finanstilsynets forslag om å øke egenkapitalandelen på boliglån til 15 prosent, sammen med at bankene strammer inn på utlånene som et resultat av finanskrisen i Europa, kan føre til at boligbyggingen nær halveres, mener Jæger.

Da slike krav ble innført i Sverige, ble boligbyggingen halvert.

— Sånn sett er det store uværsskyer på boligbyggerhimmelen, sier Jæger.