- Ran på høylys dag

Tidligere båtsentersjef Ståle Børnes mener Nordea har utnyttet jussen og tilranet seg båter fra uskyldige privatpersoner.