– Sakens hoveddel har falt totalt, sa Leif Gustafson, forsvareren til den ene hovedmannen som i svenske medier bare er omtalt som «Cevianmannen».

Advokaten er bare delvis fornøyd med resultatet, og har i samråd med sin klient valgt å anke fengselsdommen til høyere rettsinstans.

Alle frikjent

Rettssaken har pågått i tingretten i Stockholm siden i fjor høst. Seks finansmenn har sittet på tiltalebenken.

Fem av dem ble frikjent for grov innsidehandel, mens sjettemann ble frikjent for medvirkning.

De to utpekte hovedmennene ble imidlertid dømt til to års fengsel for brudd på skattelovgivningen.

Milliardhandel

De seks skal ha handlet aksjer for totalt nærmere 1 milliard svenske kroner og tjent over 100 millioner på de mange transaksjonene.

Opprullingen av saken startet da svenske Eniro kjøpte opp det norske selskapet Findexa. Den svenske finansinspeksjonen fikk mistanke om ulovlig innsidehandel i forbindelse med dette oppkjøpet.

Våren 2007 slo svensk økokrim til. De to antatte hovedmennene – «Cevianmannen» var ansatt i forvaltningsselskapet Cevian Capital og den andre i storbanken Nordea – ble arrestert og varetektsfengslet. Samtidig gjennomført politiet ransaking på flere adresser. Saken hadde forgreninger til flere land.

Gjemte penger

Hjemme hos den ene fant politiet 500.000 kroner i nye pengesedler gjemt i et barnebilsete. På kontoret hos kapitalforvalteren ble det funnet 3 millioner i like nye sedler i en tidsskriftsamler, penger som angivelig stammet fra det økokrim mener var ulovlig innsidehandel. I etterforskningen avlyttet politiet flere telefonsamtaler mellom de tiltalte, men fikk åpenbart ikke ut særlig med nyttig informasjon av disse samtalene. Først etter arrestasjonene oppdaget de at hovedmennene hver var utstyrt med mobiltelefoner med kontantkort og på den måten kommuniserte og utvekslet innsideinformasjon som var grunnlag for aksjehandlene.

Tingretten begrunner frikjennelsen med at aktoratet ikke har lykkes i å oppfylle de strenge beviskravene som gjelder i innsidesaker.

Tiltalen omfatter et tyvetall handler med ulike verdipapirer som aksjer og opsjoner, blant annet i store selskaper som Telia Sonera, Volvo og Skandia.

Under den langvarige rettssaken har de tiltalte avvist aktoratets beviser. De hevdet at de foretok sine handler i aksjer og andre verdipapirer basert på informasjon som var alminnelig tilgjengelig og ikke innsideinformasjon.