• MØTER MOTSTAND: Nordic Minins ønsker å utvinne mineralet Rutil i naustdal kommune med et sjødeponi i Førdefjorden. I slutten av september leverte de tilleggsrapportene regjeringen har bedt om. Disse har nå fått sterk kritikk av Havforskningsinstituttet.

Går hardt ut mot sjødeponi

Havforskere og Fiskeridirektoratet er enige. - Ingenting taler for en anbefaling.