Full frifinnelse for Uppstrøm

Tor Arne Uppstrøm er ifølge advokaten blankt frifunnet for grov økonomisk utroskap i Bergen tingrett i dag.