Så sent som i går gjennomførte FNs utviklingsporgram et seminar i Oslo med tittelen «Folk i faresonen – Himalaya smelter». Nå hevder en ny forskningsrapport at dette bare er halve historien, skriver The Guardian.

Forskere har tidligere trodd at så mye som 50 millioner tonn is smelter i de lavereliggende områdene av Himalaya-fjellene hvert år uten at dette ikke erstattes av nysnø på toppene.

Sattelittbilder

Den nye rapporten, som er publisert i det prestisjetunge magasinet Nature, er basert på grundige undersøkelser av satellittbilder av verdens isbreer og isbelagte områder i årene 2003-2010.

Disse bildene viser at ismengden i Himalaya-fjellene i denne perioden har vært tilnærmet konstant, fordi det kommer nok nysnø på toppene til at det kompenserer for isen som smelter i lavlandet. Resultatet har overrasket klimaforskerne, skriver The Guardian.

Forsker og glasiolog Jack Kohler ved Norsk polarinstitutt er ikke spesielt overrasket over funnene.

— Vi har alltid sagt at vi vet temmelig lite om den totale massebalansen på breene i Himalaya. Det finnes ikke like lange måleserier for Himalaya som vi for eksempel har for breene i Norge og Skandinavia. Så det er spennende at det endelig fastsettes tall på dette, sier han til Aftenposten.no.

Smeltingen av breene i Himalaya var i sentrum av kontrversene rundt FNs klimapanel IPCC i 2009, da det viste seg at panelet i den delen av rapporten som gikk på samfunnseffekter av klimaendringer, hadde skrevet at breene i Himalaya kom til være forsvunnet innen 2035, i stedet for 2350.

– Lite å si for havnivåstigning

De nye funnene fra Himalaya betyr likevel ikke at verdens breer ikke smelter, ifølge forskerne.

– Anslagene for hvor mye havet vil stige vil ikke endre seg mye, kanskje med rundt fem centimeter, sier professor Jonathan Bamber ved universitetet i Bristol til The Guardian. Han deltok selv ikke i arbeidet med rapporten.

Det er tidligere anslått at havnivået i verden vil stige med et sted mellom 30 centimeter og 1 meter innen 2100.

- Fortsatt grunn til bekymring

— I forhold til havnivået er det breene i Alaska, Patagonia, Canada og Grønland som er de største bidragsyterne. Det totale arealet for Himalayabreene er ganske lite i forhold til for eksempel Grønland og Alaska, forklarer Kohler.

- Disse nye dataene betyr ikke at bekymringer for klimaendringene er overdrevne. De viser at det er langt større usikkerhet om hva som skjer i de høytliggende områdene av Asia enn hva vi trodde tidligere, sier John Wahr, professor ved universitetet i Colorado og en av rapportens forfattere.

Sier lite om fremtiden

Han legger til at det likevel er et problem at så mye vann renner ut i sjøen, og at folk fortsatt burde bekymre seg for at isen smelter rundt om i verden.

Han sier også at en studie av de åtte årene som inngår i rapporten er viktig for å forstå dynamikken i smeltingen, men at dette ikke trenger å være en pekepinn for hva som vil skje i de åtte neste - eller de neste hundre årene.

— Syv år er et veldig kort perspektiv. Når vi snakker om klimasignaler, ser vi helst på perioder på flere tiår. På Svalbard hadde vi for eksempel en stor avsmelting i perioden 2000-2007, mens det var tilvekst igjen mot slutten av tiåret, sier Kohler.

Nye data

Årsaken til at man har trodd at issmeltingen har vært større i Himalaya enn hva den nye rapporten hevder at den er, er at det har vært lettere å samle inn data i de nedre delene av isbreene, der isen smelter, enn det er å hente inn data fra de høytliggende områdene.

Satellittbildene, som er fotografert fra to satellitter tilknyttet det tysk-amerikanske Grace-prosjektet, har for første gang gjort det mulig å se hvor mye is som legges på breene i flere tusen meters høyde.

4200 kvadratkilometer is smeltet

Verdens isbelagte områder mistet til sammen rundt 4200 kubikkilometer is fra 2003 til 2010, ifølge rapporten, skriver nyhetsbyrået AFP. Dette er nok til å heve havnivået med 12 millimeter i den samme tidsperioden, konkluderer forskerne.

Mesteparten av issmeltingen kommer fra Grønland og det vestlige Antarktis, ifølge rapporten.

— Når vi ser på den totale massebalansen for breene på hele jordkloden, ser vi at tempoet isen smelter i, øker med tid, sier Kohler.