SE TABELL NEDERST I SAKEN.

Ansatte i bank og forsikring fikk en lønnsøkning på fem prosent i fjor, og er dermed fjorårets lønnsvinnere. Det viser beregninger LOs samfunnspolitiske avdeling har gjort.

Tallene viser at banksektoren også i 2010 ble lønnsvinnere, da var økningen på 5,9 prosent.

Lønnstaperne

Industriarbeidere og varehandelsansatte i Handel og Kontor hadde den laveste lønnsøkningen i fjor, lønnen deres økte med 3,7 prosent.

Dette er lavere enn den gjennomsnittlige veksten i 2010, som var på fire prosent.

Lønnsforskjellene øker

LO baserer beregningene på mellomoppgjøret i 2011. Sikre tall kommer om en måneds tid når Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er ferdig med sin rapport.

I rapporten kommer det også frem at lønnsforskjellene øker.

Når man deler lønnstagerne i ti grupper etter stigende inntekt, fikk den tidelen som har høyest lønn 3,5 ganger mer enn gruppen med lavest lønn.

I 1997 fikk den samme gruppen 2,8 ganger mer.

Nedadgående i hotell og restaurant

Utviklingen er drevet frem av stor lønnsøkning på toppen, men også lavere utvikling i bånn, fastslår LOs samfunnspolitiske avdeling i notatet.

Den bransjen som skiller seg ut med en langsiktig nedadgående utvikling er hotell— og restaurantbransjen.

Sjeføkonom Stein Reegård i LO sier til fagbladet Magasinett at stor arbeidsinnvandring, lav organisasjonsgrad og liten forhandlingsevne kan ha bidratt til dette.

Årslønnsvekst, endring fra året før i prosent:

*2011-veksten er basert på fjorårets mellomoppgjør.

2010 2011*
Industriarbeidere (NHO) 3,6 3,7
Varehandel (HSH) 3,6 4,2
Varehandel (HK) 3,3 3,7
Statsansatte 4,5 4,2
Kommuneansatte 3,7 4,2
Helseforetak (Spekter) 3,7 4,2
Bank og forsikring 5,9 5