Den nye ministeren vil hjelpe EU med å kutte russisk energi: – Gass er Norges hovedbidrag

Flere norske partier vil hjelpe Europa med å kutte avhengigheten av russisk energi, men de er uenige om hvordan. – Det er gass som er Norges hovedbidrag, sier den nyutnevnte energiministeren Terje Aasland (Ap).

NYUTNEVNT: Terje Aasland ble presentert som ny olje- og energiminister mandag.
Publisert Publisert

Russlands invasjon av Ukraina har skapt sjokkbølger i et Europa som er svært avhengig av russisk kull, olje og gass.

IEA og EU diskuterer nå hvordan Europa kan kutte bruken av russisk gass. Spørsmålet ble enda mer aktuelt etter at Russland mandag kveld truet med å stanse gassleveranser gjennom ledningen Nord Stream 1.

Flere norske partier ønsker å hjelpe. Frp og Høyre vil øke Norges gassproduksjon, mens andre partier vil frigjøre mer strøm ved å satse på solkraft og energieffektivisering, vindkraft på land eller havvind.

MDG mener at en ny energipolitisk strategi i Europa vil få følger også for Norge.

– Det skjer en revolusjon i europeisk energipolitikk. Norge kan ikke fortsette som før, sier energipolitisk talsmann Einar Wilhelmsen i MDG til E24.

– Vi donerer penger og våpen til Ukraina, men må også se på hvordan vi kan bidra til at våre allierte og venner i Europa får energisikkerhet, og at forbrukerne ikke blir flådd når de skal varme opp husene sine, sier han.

Flytende gass, lagerfylling og fornybar energi: Slik kan Europa kutte avhengigheten av russisk gass

Solkraft og energisparing

MDG vil særlig satse på energisparing og solkraft for å frigjøre strøm, og på sikt satse tungt på havvind som også kobles opp mot Europa.

– Vi bør satse stort på energieffektivisering og solenergi i Norge for å redusere forbruket og øke produksjonen, sier Wilhelmsen.

Energipolitisk talsmann Einar Wilhelmsen i MDG.

– Det er den eneste måten å gjøre dette raskt på. Og på sikt bør vi levere havvind til Europa, men det skjer ikke før frem mot 2030, sier han.

Råvareanalytiker foreslår 100 mrd. i året til havvind: – Vi må tenke mye, mye større

– Gass er Norges hovedbidrag

Arbeiderpartiet mener imidlertid at Norge først og fremst kan hjelpe Europa gjennom å fortsette å levere gass.

– Vi skal bygge havvind med radial til Norge og få inn mer kraft i det norske systemet. Etter hvert når vi bygger ut mer havvind må vi se på om vi kan bidra også inn til Europa. Men det er gass som er Norges hovedbidrag så langt, sier Terje Aasland (Ap) til E24, inntil nylig leder av Stortingets energikomité og nå sylfersk olje- og energiminister

Intervjuet med Aasland ble gjort før det ble kjent at han tar over som olje- og energiminister. Hans forgjenger Marte Mjøs Persen tar over som arbeids- og inkluderingsminister etter Hadia Tajik.

Dette er den norske gassoperatøren Gasscos mottaksterminal for gass i tyske Emden.

Aasland sier at Norge vil fortsette å utveksle kraft med Europa, og er åpen for satsinger på solkraft og energisparing.

Han vil derimot ikke åpne for noen storstilt satsing på økt strømeksport til Europa nå, og viser til at Norge vil trenge mye kraft til å nå egne klimamål og bygge ut ny industri.

– Vi skal selvfølgelig gjøre tiltak for å energieffektivisere og øke lokal kraftproduksjon, og vi skal fortsatt utveksle strøm med nabolandene. Men vi kan ikke eksponere kraftsystemet ytterligere, det ville være særdeles uklokt. Vi har en rekke industrietableringer på trappene, sier Aasland.

MDG er ikke enig.

– Det syns jeg er utrolig passivt, vi bør satse på tiltak som kan frigjøre strøm til å eksportere. Hvis vi skal gjøre ingenting, så er det et altfor svakt bidrag til denne dugnaden for å gjøre Europa mindre avhengig av russisk og fossil energi, sier Wilhelmsen.

Ønsker økt olje- og gassproduksjon etter invasjonen: - Resten er banditt-stater

Vil dele gassinntekter med Europa

Etter Ukraina-krigen har gassprisene i Europa nådd nye toppnivåer, og Norges eksportinntekter har vært rekordhøye. Wilhelmsen mener Norge også burde dele noen av de enorme inntektene med Europa.

– Norge tjener store penger på skyhøye gasspriser. Vi må ikke bli profitører på krig i Europa. Vi bør bidra med strømleveranser til Europa, og vi bør vurdere å gi et bidrag til det fondet som EU nå planlegger for å redusere avhengigheten av Russland, sier han.

Ifølge Euractiv vurderer EU å bruke inntekter fra høye CO2-kvotepriser og overskuddene i energibransjen til investeringer i fornybar energi.

Arbeiderpartiet vil ikke umiddelbart åpne for å dele Norges gassinntekter med Europa. Mens forbrukere i Europa slet med høye priser i fjor, fikk Norge inn hele 475 milliarder kroner i eksportinntekter bare på gass.

– Vi tjener veldig mye penger fordi Europa opplever en veldig anstrengt energisituasjon, og den var også anstrengt før krigen. Vi er en betydelig bidragsyter til Europas energisikkerhet. MDG som ønsker å skru av kranene på norsk sokkel bidrar ikke til det, sier Aasland.

– Men dere vil ikke bidra til et eventuelt EU-fond?

– Det er ikke tatt stilling til om vi skal gjøre noe sånt, sier han.

Tyskere om avhengigheten til Russland: – Ikke bra i det hele tatt

– Norge tjener rått

Rødt har lenge vært skeptiske til norsk krafthandel med Europa, og har tatt til orde for å begrense Norges krafteksport til Europa for å sikre lave strømpriser her hjemme.

Rødt er motstander av vindkraft både til lands og til havs, og har ingen planer om å snu for å hjelpe Europa med å erstatte russisk gass.

– Nei. Rødt er et demokratisk parti, så dette blir opp til medlemmene i Rødt, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) til E24.

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energi- og miljøkomité.

Partiet har steget mye på meningsmålingene etter vinterens strømsjokk, og har vært opptatt av at staten skal garantere en lav strømpris til forbrukerne.

– Norge tjener rått på denne krigen, og de høye energiprisene vil ramme både folk i Norge og Europa. Rødt mener at vi bør ha strengere prisregulering, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) til E24.

– Bør vi dele litt av overskuddet vårt også med europeiske strømkunder?

– Det er et mer komplisert spørsmål. Det som ville være mer aktuelt fra vår side er å bruke noe av de ekstraordinære inntektene på å hjelpe ukrainere. Vi må ha en diskusjon om hva som skjer med det enorme overskuddet. Vi må sørge for at prisene i Norge går ned, men Rødt er heller ikke fremmed for at noe også skal brukes utenfor Norge, sier Marhaug.

Energieffektivisering og solkraft som strakstiltak, det støtter dere?

– Vi støtter det, og mener at det må prioriteres høyt for å møte fremtidens kraftbehov. Jeg tror ikke nødvendigvis det er så gode strakstiltak, men er enig i at det bør settes i gang raskt, sier Marhaug.

Slik blir Støres havvindsatsing

Vil satse på havvind

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) tror at Europa vil sette fart på omstillingen fra fossilt til fornybart og forsøke å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Norge kan bidra både med gass og med strøm fra havvind til å hjelpe Europa, mener han.

– Til denne energiomstillingen i Europa så er det på havvind at Norge kan bidra med de store volumene, sier Astrup.

– Et område på 140 ganger 140 kilometer på norsk sokkel ville kunne være nok til å erstatte norsk gass til Europa. Så det ville være et vesentlig bidrag til energiomstillingen i Europa og industripolitisk for Norge, sier han.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

Høyre mener det haster for regjeringen å avklare fase 2 for havvinden i Sørlige Nordsjø, og at utbyggingen må fremskyndes.

– Vi må ha klare mål for hvor mye som skal bygges ut hvert år. Vi risikerer å oppleve knapphet på energi i Europa, og det vil også påvirke kraftsituasjonen og prisene i Norge, sier Astrup.

– MDG mener energieffektivisering og solkraft er det viktigste på kort sikt. Er det nok?

– Begge deler kan gi et bidrag, men det vil ikke være nok. Vindkraft på land er den rimeligste og raskeste måten å bygge ut kraft på nå. Det er fortsatt mulig å bygge ut mer i Norge der det er lokal støtte for det. Men da må regjeringen få fart på det nye konsesjonssystemet. Det er også helt avgjørende med raskere konsesjonsprosesser, sier Astrup.

Finanstopp: Norge bør bruke enorme ekstrainntekter på flyktninghjelp

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert