Ferske tall: 115.000 norske barn vokser opp i fattigdom

Ferske tall fra SSB viser at mer enn én av ti barn i Norge tilhører familier med «vedvarende lavinntekt».

Publisert: Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) fører hvert år statistikk over hvor mange barn som vokser opp i fattigdom. Årets statistikk viser at det i 2020 var 115.203 personer under 18 år som bodde i en husholdning med «vedvarende lavinntekt». Det er på samme nivå som året før.

Antallet barn som vokser opp i fattigdom har nå økt hvert år siden 2001. Den gang vokste kun 3,3 prosent av barn opp i fattigdom. I dag er tallet oppe på 11,7 prosent.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Tror fattigdom koster dyrt

– Nivået ligger på det høyeste siden målingene startet, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Hun mener det koster mer å la barn vokse opp i fattigdom enn det hadde kostet å løfte de opp.

– Investerer vi ikke i de 115.000 barnene nå, ved å styrke velferdsstaten, vil det koste mer på helse- og sosialbudsjettene i årene fremover, sier Lange.

I sin årlige rapport siterer SSB både egen forskning og funn fra Fafo som konkluderer med at barn i fattigdom har dårligere sjanse for å fullføre skole og dårligere sjanser for å få seg jobb, i tillegg til at barn i fattigdom får større helseproblemer senere.

– Regjeringen må tørre å ta grep som faktisk monner, sier Lange, og peker på at et flertall i Norge er for å øke barnetrygden.

Flere fattige barn i kommuner med omstridt trygdegrep

Vil ikke påvirke barnefattigdommen på kort sikt

– Regjeringen skal redusere fattigdom, og særlig den som rammer barnefamilier. Dette er noe vi følger opp, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

Hun er enig med Redd Barna og forskningen om at barn som vokser opp i fattigdom gir store kostnader både for samfunnet og selve barnet.

– Regjeringen satser på flere reformer for de med lavest inntekt. Selv om de fleste av disse tallene ikke påvirker lavinntektstallene på kort sikt, bidrar de til å bedre økonomien til barnefamiliene, sier Toppe.

Forbyr omstridt trygdegrep

Barn som flyktet fra krig utgjør den største gruppen

Sist gang det var nedgang i antallet barn som vokste opp i fattigdom var i 2011. Siden da har antallet økt hvert år, inkludert alle årene fram til Solberg-regjeringen måtte gå av.

– Vi kan alltid gjøre mer, sier Tage Pettersen, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Høyre.

Barnefattigdom

Han skylder på innvandring som årsak til økt antall fattige barn.

– Vi ser at barn som selv har innvandret til Norge utgjør nesten halvparten av gruppen, sier Pettersen.

Den største innvandrergruppen blant barn i fattigdom kommer fra eller har foreldre fra krigsherjede Syria. I år har regjeringen planlagt å ta imot 30.000 flyktninger fra krigsherjede Ukraina.

– Det er viktig at ukrainske flyktninger får et sted å bo og at barna kommer i barnehage og skole, sier Toppe i Barne- og familiedepartementet.

Partiene uenige om barnetrygden: Barnefattigdommen har økt med 50 prosent
Publisert: